มืด

ยุ่งแล้ว "สหประชาชาติ" ขีดเส้น 2 เดือน "แก้ไข"112 "ผู้ว่าแบงก์ชาติ"ลั่น “ระบอบประยุทธ์”คือ“ตัวถ่วง”

เรื่องเล่า ข่าวเด็ด
มุมมอง 348 750
100% 7 200 0

ช่วงนี้ในแวดวงเสวนาด้านเศรษฐกิจ มีประเด็นให้น่าติดตามอยู่ตลอด
ล่าสุด คุณเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการแบงก์ชาติ กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Looking Beyond Covid-19 โจทย์ที่ท้าทายของเศรษฐกิจไทยหลังยุคโควิด-19”
มองว่าหลังวิกฤติโควิดผ่านพ้นไป ประเทศไทยมีโจทย์ที่ท้าทายมาก ที่ต้องหา Growth story เพื่อสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนไปมาก
ย้อนกลับไปเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ถือเป็นยุคทองเศรษฐกิจไทย แต่ละปีจีดีพีขยายตัวได้มากกว่า 10% ทั้งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) การลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
ภาคการลงทุน เติบโตกว่าเวียดนามถึง 500 เท่า ด้านส่งออก ก็มากกว่าเวียดนาม 10 เท่า
มีอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการท่องเที่ยว เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก

แต่ 40 ปีผ่านไป โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังคงเดิม ยังพึ่งพาตัวขับเคลื่อนเดิมๆ ขณะที่บริบทโลกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ทำให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจของไทยอาจไม่แข็งแรงเหมือนเดิม
วันนี้ การส่งออก เวียดนามแซงไทยไปแล้ว มีอัตราขยายตัวสูงกว่าไทยถึง 6 เท่า
นอกจากนี้ สินค้าไทยยังไม่ “eco-friendly” ทั้งที่โลกหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ขณะที่ FDI เวียดนามก็แซงหน้าไทยไปแล้วเช่นกัน ช่วง 5 ปีมานี้ สูงกว่าไทยเกือบ 2 เท่า
เพราะเราสู้คู่แข่ง ทั้งด้านต้นทุน คุณภาพแรงงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางการค้า ไม่ได้

ส่วนภาคการท่องเที่ยว ที่เป็นตัวช่วยเศรษฐกิจไทยมาเสมอในยามคับขัน
อาจต้องใช้เวลานาน หากจะกลับไปแตะที่ตัวเลข 40 ล้านคนต่อปี พฤติกรรมนักท่องเที่ยวหลังโควิด จะเน้นเรื่องสุขภาพและสุขอนามัย ทำให้นิยมเที่ยวกลุ่มเล็ก รวมทั้งใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
จากการจัดอันดับ ความสามารถการแข่งขันในภาคการท่องเที่ยว ของ World Economic Forum ด้านสิ่งแวดล้อม ไทยอยู่อันดับที่ 130 จาก 140

หากไม่เร่งยกระดับเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจเหล่านี้ หรือไม่เร่งยกเครื่องประสิทธิภาพแรงงาน ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทย จะเหลือเพียงปีละ 3%
ระยะข้างหน้า มีอย่างน้อย 2 กระแส ที่จะเข้ามากระทบการวาง Growth story ของไทย
อย่างแรก คือกระแสดิจิทัล ที่จะเข้ามาเปลี่ยนการใช้ชีวิตของประชาชน และการดำเนินธุรกิจอย่างสิ้นเชิง
ส่วนอีกกระแส คือ Sustainability โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม
ต้องเน้นยกระดับการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้า premium ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อีกตัวอย่าง คือภาคท่องเที่ยว ที่เกือบ 80% ของนักท่องเที่ยว กระจุกตัวอยู่เพียง 5 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก จนกลายเป็นปัญหา over- tourism
ไทยต้องปรับโมเดลให้มีภูมิคุ้มกันระยะยาว ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง เช่น กลุ่ม health and wellness
เสริมด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น จะช่วยสร้างและกระจายรายได้ สูงกว่าการท่องเที่ยวแบบเดิม

ทั้งหมดนี้ คือทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน แต่ผมว่าสิ่งที่จะเป็นตัวถ่วงของการขับเคลื่อนประเทศ น่าจะเป็น “ระบอบประยุทธ์” และระบอบ “รัฐราชการ”
ที่ยั้งเท้าไว้ ไม่ให้คนไทยก้าวทันชาวโลกเขา

ขณะนี้ รัฐบาลที่เรียกกันว่า “ระบอบประยุทธ์” กำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้น ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ เรื่องที่ถูกตรวจสอบได้แก่ ความเป็นประชาธิปไตย
และปัญหาสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบความเป็นประชาธิปไตย ด้วยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ถือว่าสอบตก

เมื่อเร็วๆนี้ องค์กรภาคประชาชนต่างประเทศ จัดทำ“ดัชนีนิติธรรม” ใน 139 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยได้อันดับที่ 80 คะแนน น้อยกว่าสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
แม้จะอันดับดีกว่าเวียดนาม แต่ก็ต้องถือว่าสอบตก และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกสหประชาชาติทดสอบปัญหาสิทธิมนุษยชน

นั่นก็คือการทบทวนปัญหาสิทธิมนุษยชนไทย 5 ปีต่อหนึ่งครั้ง โดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ ที่นครเจนีวา ขณะเดียวกัน มีการเสวนาเกี่ยวกับปัญหาเดียวกัน
โดยกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนของไทยภายในประเทศ ส่วนรายการใหญ่ที่เจนีวา เปิดให้ประเทศสมาชิกยูเอ็นได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางด้วย

ประเทศเม็กซิโก ออสเตรีย ฟินแลนด์ เบลเยียม และสหราชอาณาจักร เสนอแนะให้ไทยปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก หรือการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของเยาวชนไทย
และเสนอแนะให้ไทยแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งกลายเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองของไทยขณะนี้

โปรดสังเกตว่าในบรรดา 5 ประเทศ ที่เสนอแนะให้ไทยแก้ไข ม.112 มี 2 ประเทศเป็น“ราชอาณาจักร” ที่“ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
เช่นเดียวกับไทย นั่นก็คือ สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ กับ เบลเยียม อังกฤษเป็นประเทศแม่บทของระบบรัฐสภา

นักสิทธิมนุษยชนของไทยระบุว่า เหตุที่ 5 ประเทศเสนอแนะเรื่องนี้ เนื่องจากมีเยาวชนไทย 223 คน ถูกควบคุมตัวและดำเนินคดี และโดนข้อหา ม.112 จำนวน 6 คน
แต่รายงานของผู้แทนรัฐบาลไทยที่เสนอต่อยูเอ็น ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ ยิ่งกว่านั้นไทยยังถูกวิพากษ์เกี่ยวกับการใช้กฎหมายสามัญประจำบ้าน
เช่นการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และการใช้ พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อปิดปากกลุ่มผู้เห็นต่าง รัฐบาลไทยมีเวลา 2 เดือน ที่จะให้คำตอบสหประชาชาติ
จะยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อเสนอแนะ จะเดินตามแนวทางประชาคมโลก ซึ่งส่วนใหญ่ยึดแนวทางประชาธิปไตย หรือจะยึดแนวทางรัฐบาลทหารพม่า

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ไทยรัฐ
www.thairath.co.th/news/local...
www.thairath.co.th/news/polit...
เรื่องเล่า ข่าวเด็ด

เผยแพร่เมื่อ

 

22 พ.ย. 2021

แชร์:

แชร์:

ดาวน์โหลด:

โหลดลิงค์.....

เพิ่มลงใน:

เพลย์ลิสต์ของฉัน
ดูภายหลัง
ความคิดเห็น 733
Paranee Chomboon
Paranee Chomboon 6 นาทีที่ผ่านมา
ถ้าจริงจะชื่นชมมาก
Panida Benkhuntod
Panida Benkhuntod 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รัฐบาลไม่มีกึ๋น มีแต่โกงกับหลอกลวงไปวันๆ
สํารวย เที่ยงดี
สํารวย เที่ยงดี 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สายไปมีคนจังลัยไทยจะสิ่นชื้อ5555
Punyapat Boonmalert
Punyapat Boonmalert 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ข่าวจริงป่าวครับ
Paichit Thimthong
Paichit Thimthong 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รัฐบาลที่ผ่านมา มีรัฐบาลไหนบ้างที่ลงทุนทำรถไฟฟ้า บนดิน ใต้ดิน ถนนหนทาง เพื่อความเจริญของบ้านเมือง เกิดความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ทำโดยไม่โกง ไม่ทุจริต เมื่อมีม๊อบ มีการก่อการร้ายบ้านเมืองไม่สงบ ก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเข้าปราบปราม ใช้ขบวนการยุติธรรม กฎหมายดำเนินการ กับผู้กระทำผิด การกระทำอย่างนี้ถูกต้องดีที่สุด แล้วคนที่เห็นต่างต้องการคนเช่นไรมาบริหารประเทศ คนโกง คนคดในข้องอในกระดูก นักเลง เจ้าพ่อ ผู้มีอิทธิพล เห็นแก่ตัว คนเลว คนชั่ว คนซื้อเสียง เช่นนั้นหรือ ประเทศชาติหายนะมาพอแล้ว คิดดี พูดดี ทำดีกันได้แล้วคนไทย
Paichit Thimthong
Paichit Thimthong 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สหประชาชาติเป็นพ่อเรา หรือเป็นผู้บังคับบัญชาเราหรือถึงจะต้องทำตามสั่ง ที้นี่ประเทศไทย ไม่ใช่ประเทศสหประชาชาติ อย่ายุ่งกับเรื่องภายในประเทศของฉัน ควรไปพัฒนาฟื้นฟู ประเทศที่หายนะ บ้านแตกสาแหรกขาด ด้อยพัฒานาจะดีกว่ามั้ง
กิตต์ มาลัยทอง
กิตต์ มาลัยทอง 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สหประชาชาติ​ไม่ใช่พ่อ​ ทักษิณกล่าวไว้​
มงคล สัยเกตุ
มงคล สัยเกตุ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
UNไม่ใช่พ่อ.. กลัวมันทำไม
ประสิทธิ์ บุญส่อง
ประสิทธิ์ บุญส่อง วันที่ผ่านมา
สกประชาชาติไม่ใช่พ่อ.. 5555555​
หิน ถามทาง
หิน ถามทาง วันที่ผ่านมา
มึนกูไม่แก้ นะจ้ะ มีอะไอเปล่า
Songwut Kaewrak
Songwut Kaewrak วันที่ผ่านมา
ส่วนตัวชอบอดีตท่านนายก ทักษิณ ท่านเคยกล่าวไว้ว่า UN ไม่ใช่พ่อ ไปกลัวมันทำไม
tamtaylor taylor
tamtaylor taylor วันที่ผ่านมา
ถูกต้อง ตู่ ตังถ่วง ความเจริญของชาติไทย
chanabadee boonsith
chanabadee boonsith วันที่ผ่านมา
เห็นแล้วรึยังว่าใครทำประเทศไทยถอยหลัง ใครจะว่ายังไงก็ช่าง ผมต้องการ Tony มาบริหารประเทศวางโครงสร้างระบบอีกสัก 4 ปี
สมใจ นพฤทธิ์
สมใจ นพฤทธิ์ 2 วันที่ผ่านมา
ถ้าเราถูกคว่ำบาตรบ้าง จะเป็นยังไงน๊า
Wila Sornpakdee
Wila Sornpakdee 2 วันที่ผ่านมา
สหประชาชาติเขาไม่ยุ่งเรีองการเมืองหรือการปกครองของต่างประเทศดูข้างประเทศเราเป็นตัวอย่างบางตอนไล่ฆ่ากันเป็นว่าเล่นเสื้อแดงตายสหประชาชาติไม่วิ่งไปตั้งหลักทีใหน
โจ ฉิงฉือ
โจ ฉิงฉือ 2 วันที่ผ่านมา
เปลี่ยน รบ.ใหม่เถอะประเทศไปไม่รอดประเทศฉิบหายหมดอย่าอุ้มงัวอุ้มควายอยู่เลยปชชตายหมด
Malaiwan Vivo
Malaiwan Vivo 2 วันที่ผ่านมา
ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า พระเจ้าแผ่นดินเอาเงินช่วยประชาชนบ้างหรือเปล่าไม่มี เอาไปเสร็จสุขที่เยอรมัน
ฟ้าใส พรพรรณ
ฟ้าใส พรพรรณ 2 วันที่ผ่านมา
ยังไม่ลบคลิป อีกหรอ.ข่าวปลอม ทางสหรัฐ ออกมาแก้ข่าวแล้ว ข่าว ปลอมยัง.ลงอยู่ได้
สุภกิจ ใสสม
สุภกิจ ใสสม 2 วันที่ผ่านมา
มันตัวถ่วงจริงๆอยู่ที่ใหนฉิบหายที่นั้นคนใจแคบ
ธนัชพร จันทร์กระจ่าง
ธนัชพร จันทร์กระจ่าง 2 วันที่ผ่านมา
เป็นมาตราที่อัปยศสร้างความแตกแยกยกเลิกไปเลย
niwat saetae
niwat saetae 2 วันที่ผ่านมา
เมืองจีนเจริญแซงไทยไปแล้ว55
M Keereewan
M Keereewan 2 วันที่ผ่านมา
ต่อไป “ประชาชนขีดเส้นใต้ 2 วัน คืนอำนาจให้ประชาชน”😎
สมจิตร ขันจันทร์
สมจิตร ขันจันทร์ 3 วันที่ผ่านมา
ถูกต้องเผด็จการจงพินาศ
สมพงษ์ พรมทา
สมพงษ์ พรมทา 3 วันที่ผ่านมา
สลิ่มคงรับไม่ได้ ข่าวนี้เดี๋ยวคง ชวนกันออกมาชูป้ายเย้วๆ แต่ขาดหัวขบวนรุ่นเก่าๆหายไปไหนนะ สลิ่มคลั่งชาติคิดถึงนะจ้ะ55
ya yaa
ya yaa 3 วันที่ผ่านมา
คว่ำบาตรเลยสะใจดี
ya yaa
ya yaa 3 วันที่ผ่านมา
บริหารประเทศชาติ......ประชากรคนไทยก็ลำบากมากๆ😭😭😭😭😭😭
Ratree 8268
Ratree 8268 3 วันที่ผ่านมา
ไอ้ประยุตทำประเทศพังพินาศก็ไม่มีมีอำนาจไล่มันออกเลยประเทศไทยจะกายเป็นพ่ม่าแล้วถ้าไอ้ประยุตยังต่อไปบ้าอธิพลบ้าอำนาจทหารคุกครามประชาชน
Nitis Mn
Nitis Mn 3 วันที่ผ่านมา
อยากไม่เหมือนใคร ก็ไปอยู่ดาวอังคารสิ อยู่บนโลก ต้องเข้าสังคมโลก อย่าเต่าล้านปีเลย อย่ายึดแต่อดีต ต้องเปลี่ยนแปลงตามโลก ยึดติดแต่อดีต บ้านเราถึงไม่เจริญไง เพราะมีกฏหมายล้าสมัย
ขอสุข จนเฒ่า
ขอสุข จนเฒ่า 3 วันที่ผ่านมา
ประเทศบัดซบเพราะคนบัดซบมีอำนาจ ห้ามคนดีเข้าประเทศเอาเปรตรมาบริหารบ้านเมือง ความรุ่งเรื่องจางหายเพราะควายไม่ยอมทำนา ตกต่ำที่สุดในรอบ 80 ปี เพราะมีพวกยี้ๆมีปัญญาเท่าไอ้ตูบกันทั้งนั้น
ຂ່າຄໍີພົມລິກຄິດ
ຂ່າຄໍີພົມລິກຄິດ 3 วันที่ผ่านมา
เหันค้วย
อารมย์ ศรีสุขใส
อารมย์ ศรีสุขใส 3 วันที่ผ่านมา
ทำไมคนไทยจะเอาแต่คำพูดต่างชาติมาเป็นประเด็นอีกเล่า
Nid Muri
Nid Muri 3 วันที่ผ่านมา
มันไม่ได้อยู่แล้วพวกเรามีนายกโง่โง่แบบเนี่ย
Nid Muri
Nid Muri 3 วันที่ผ่านมา
สวัสดีค่ะดิฉันก็ไม่ทราบแล้วไม่เข้าใจรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาแกไม่มีความสามารถที่จะบริหารประเทศชาติหรือดูแลประชาชนคนไทยได้เลยแล้วทำไมแกถึงหน้าด้านทนอยู่ผู้คนทั้งด่าทั้งแช่งเกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเห็นก็พึ่งมาเห็นนี่แหละประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละรัฐบาลในยุคนี้แหล่ะที่หน้าด้านหน้าทลหน้า น่านะเต็มที่จะลาออกเปิดหนทางให้เขาเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลหรือบริหารประเทศชาติกับดื้อดึงจะอยู่ต่อทั้งที่ตัวเองไม่มีความสามารถอะไรเลยจะพูดอะไรจะทำอะไรมันผิดไปหมดรัฐบาลชุดนี้ไม่มีสมองไม่มีความสามารถจริงๆค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเมื่อไหร่ประยุทธ์จันทร์โอชาจะลาออกหรือหน่วยองค์กรใดที่ขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาให้ออกไปซะประเทศไทยจะได้เจริญรุ่งเรือง นับวันแต่ประยุทธ์จะทำลายประเทศชาติจะละเลยประชาชนคนรักย่าผลงานอะไรไม่มีเลยออกมาแต่ละอย่างให้คนด่าคนแช่งแล้วจะอยู่ไปเพื่ออะไรหนักแผ่นดินจริงนะรัฐบาลชุดเนี่ยทำลายประเทศชาติจริงๆ😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻
picit picitchai
picit picitchai 4 วันที่ผ่านมา
ข่าวจริงหรือไม่..ไม่เห็นข่าวจากต่างประเทศ..และสื่อหลักของไทย เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ฯลฯ
Somsak Lee
Somsak Lee 4 วันที่ผ่านมา
เสือกระดาษก็แค่Wallpaperไม่ต้องสนใจ
นิยม ชมลานทอง
นิยม ชมลานทอง 4 วันที่ผ่านมา
ช้าไปครับเอา1อาทิตย์ไม่ได้รึ
Jiraphan Vimolratna
Jiraphan Vimolratna 4 วันที่ผ่านมา
ไม่ได้โง่อย่างเดี้ยว บ้าด้วยจ้ะ🐃🐃🐃🐃🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
สุวิทย์ งามสนิท
สุวิทย์ งามสนิท 4 วันที่ผ่านมา
เหมาะสมและชอบแล้ว
เสวียน สุทธิแพทย์
เสวียน สุทธิแพทย์ 4 วันที่ผ่านมา
คลิบข่าวปลอมมีทุกวัน
อับดุลฮาเล็ม แวดะสง
อับดุลฮาเล็ม แวดะสง 4 วันที่ผ่านมา
เชื่อถือได้แค่ไหนครับข่าวช่องนี้
รัตนา ศรีสุวรรณ
รัตนา ศรีสุวรรณ 4 วันที่ผ่านมา
ใช่ค่ะท่านเขาคือตัวถ่วงค่ะ
เอกดนัย วรบูรณ์
เอกดนัย วรบูรณ์ 5 วันที่ผ่านมา
หลอก กันเองอีกแล้ว
keawsaard kittipong
keawsaard kittipong 5 วันที่ผ่านมา
ต้องปฎิรูป พัฒนาให้ดีขึ้น ไม่ใช่เสื่อมถอยลงทุกวัน
phet chai
phet chai 5 วันที่ผ่านมา
มึงเอาข่าวที่ไหนมาว่ะ ข่าวปลอม #ข่าวปลอม#ข่าวปลอมว่ะ ข่าวปลอม #ข่าวปลอม#ข่าวปลอมว่ะ ข่าวปลอม #ข่าวปลอม#ข่าวปลอม
Chanya enjoy life ดีดีดี
Chanya enjoy life ดีดีดี 5 วันที่ผ่านมา
ใช้ค่ะคูณพูดถูกค่ะช่วยประชาชนไทยกันค่ะ
Korn Yuenyong
Korn Yuenyong 5 วันที่ผ่านมา
สนับสนุนมาตรา 112 ป้องกัน สถาบัน
Korn Yuenyong
Korn Yuenyong 5 วันที่ผ่านมา
ประเทศอื่นจะมายุ่งอะไรกับประเทศอื่นๆ เป็นเรื่องภายในประเทศ ประเพณีวัฒนธรรมต่างกัน ไอ้พวกกบฏ ที่เป็นคนไทย พวกจ้องทำลายชาติ ขอให้รับกรรมไปตาทกรรมในเร็ววัน
Mmm S.
Mmm S. 5 วันที่ผ่านมา
มันยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าโง่กว่าควาย
parkhin channel \r
parkhin channel \r 5 วันที่ผ่านมา
จะไปยุ่งอะไรก็หน้าด้านบอกฟังภาษาอังกฤษไม่ออกแบยุดๆก็แค่นั้น
X- MenTV
X- MenTV 5 วันที่ผ่านมา
รอไอโฟนก่อน#111เครือง#แล้วมาเพิ่มภาษีจากประชาชน
tukampa
tukampa 5 วันที่ผ่านมา
ยูเอ็นไม่ใช่พ่อประเทศไทย แต่จะเป็นพ่อของใครไปถามแม่คนนั้นก่อน
Nopdol taechareon
Nopdol taechareon 5 วันที่ผ่านมา
นศ. ตาสว่าง ทั้งแผ่นดิน
Nopdol taechareon
Nopdol taechareon 5 วันที่ผ่านมา
เฟกนิว
ของหรอยภาคใต้ byพี่เทน
ของหรอยภาคใต้ byพี่เทน 5 วันที่ผ่านมา
มาทำเองกล้าไหม...ไร้ความกล้าพูดมากเจ็บคอ
sawasdee thailand
sawasdee thailand 5 วันที่ผ่านมา
ตื่นๆ
Pokeyiii Pokeyiii
Pokeyiii Pokeyiii 5 วันที่ผ่านมา
ควรแก้ไขระดับโทษ ม. 112 เป็นปรับได้ ทหารนี่ตัวขวาง ยุ่งจริง ไดโนเสาร์ไม่ยอมดูว่าแระเทศอื่นที่มีกษัตริย์เหมือนกัน เจริญและพัฒนาไปถึงไหนแล้ว
เดวี่ เซ็นเจริญ
เดวี่ เซ็นเจริญ 5 วันที่ผ่านมา
qq
พิษณุ สุขัษเฐียน
พิษณุ สุขัษเฐียน 5 วันที่ผ่านมา
ขณะนี้ประเทศไทย...ไม่ได้ปกครองด้วย. ระบอบประชาธิปไตย...ของประเทศไทย .ตามที่...ร.7 ทรงพระราชทาน....แก่ปวงชนชาวไทย...พร้อมอำนาจอธิปไตย . เพราะ สส....และ...สว.250 คน . ได้รวมหัวกัน .. ล้มล้าง และ ..ทำลาย สิัน ดังนั้น ขณะนี้...ประเทศไทยจึงมิได้ปกครอง. ด้วย...ระบอบประชาธิปไตย....ของประเทศไทย...ตามที่ ..ร.7 ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย...พร้อมอำนาจอธิปไตย ปวงชนชาวไทย70 ล้านคนควรมี่จะได้รู้...ความจริง********************
Vichitr Thongthua
Vichitr Thongthua 6 วันที่ผ่านมา
องค์การสหประชาชาติมีหลายแผนก ฝ่ายข่าวได้ข่าวมาจากไหนที่ว่า " สหประชาชาติขีดเส้นสองเดือน แก้ไข ม.112 " มันไม่ง่ายแบบที่พวกนักข่าวไม่มีความรู้เรื่อง UN พอ แล้วมาสรุปข่าวมั่วไปแบบที่ปรากฎ กลับไปศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำข่าวที่พวกคุณกำลังมั่วข่าวอยู่ตอนนี้ น่าสงสารนักข่าวไทย ขาดการศึกษาและดังนั้นก็เลยมั่ว สำนักข่าวไทยรัฐทำได้แค่นี้ก๋น่าจะยุบสำนักข่าวไปทำอย่างอื่นดีไหมคุณ!
ช่าง.ดม นะครับ
ช่าง.ดม นะครับ 6 วันที่ผ่านมา
ฟันธงยังไงพวกมันก็ไม่แก้
PM 20xx
PM 20xx 6 วันที่ผ่านมา
ถามจริงๆคุณคิดว่าเจ้าของ ม.112 เค้าสนใจประชาชนคนไทยเหรอครับ เค้ามองประชาชนเป็นแค่ทาสที่ต้องหาเงินให้เค้าพลาญเล่นไปวันๆแค่นั้น
Apichet Ruangkaew
Apichet Ruangkaew 6 วันที่ผ่านมา
UN เอ็งไปประนาม เมกา ยิว พ่อเอ็งที่ไปปล้นสะดมภ์ ชาติอื่นๆก่อนไหม อิรักอาวุธเคมี แล้งเยเมน ทำไมไม่ไปกดดัน เอาอย่างนี้ ไทยหันไปคบจีน รัสเซีย เดียว เมกาพ่อของเอ็งก็วิ่งเจ้นมาขอให้จับกับเมกาอีก un แค่เสือกระดาษเป็นตัวตลกในสายตาชาติอื่นไปแล้ว ยังมาปากดีอีก
Suntree Jira
Suntree Jira 6 วันที่ผ่านมา
เรื่องอะไรของมันวะ
สุนทร อยู่พิทักษ์
สุนทร อยู่พิทักษ์ 6 วันที่ผ่านมา
คงไม่แก้นอกจากคงแถ
Apapat Kanemaru
Apapat Kanemaru 6 วันที่ผ่านมา
ปล่อยลูกหลานเรายกเลิก112
พพ นน
พพ นน 6 วันที่ผ่านมา
คนที่ตาไม่สว่างก็คือคนตาบอดสนิทไม่มีทางเห็นแสงสว่างใด้อีกในชาตินี้
biw n.phukha
biw n.phukha 6 วันที่ผ่านมา
ตราบใดที่ครอบครัวปรสิต มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศ ทุกองค์กรยอมสยบเป็นฝุ่นใต้ตีน อีกร้อยปีพันปี ประเทศนี้คงไม่มีอะไรดีขึ้น
Soonthorn Soontreewong
Soonthorn Soontreewong 6 วันที่ผ่านมา
UN ไม่ได้สั่งให้ไทยทำอะไรนิครับ เป็นเพียงข้อเสนอแนะของบางประเทศ แค่ 5 ประเทศจากสมาชิก 193ประเทศ อ่านข่าว อย่าอ่านแค่พาดหัวข่าวครับ เพร่ะจะแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาของผู้อ่าน คนไทยเป็นประเทศต้นๆที่หลงเชื่อเฟคนิวส์โดยไม่ได้อ่านอย่างถี่ถ้วน และไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
77びゃっこ
77びゃっこ 6 วันที่ผ่านมา
ตลก คนในประเทศจะยอมกี่คน อย่าพึ่งถามไอ้นอกประเทศเลย🤣🤣🤣
Teera Ploysangsai
Teera Ploysangsai 6 วันที่ผ่านมา
Un ไม่ใช่พ่อ ใครเคยพูดไว้
Thanakrit Longprasert
Thanakrit Longprasert 6 วันที่ผ่านมา
UN​พ่อพวกมึงเหรอเสือกไม่เข้าเรื่องตัวถ่วงคือพวกสื่ออย่างพวกมึงถ้าผว.แบงค์ชาติพูดอย่างนี้ก็ปลดได้แล้ว
Vimai Promtha
Vimai Promtha 6 วันที่ผ่านมา
มั่วแล้ว เขาไม่มาเสือกเรื่องภายในของแต่ละประเทศหรอก เฮ้อ!😤😤
Gottfried Schübel
Gottfried Schübel 6 วันที่ผ่านมา
เขาไม่โง่การจับอนาคตของชิาตยัดคุกนั้นคือความโง่สุดเสื่อม
Gottfried Schübel
Gottfried Schübel 6 วันที่ผ่านมา
👍👍👍👏👏👏👏👏❤️❤️💖💖👏👏
Sukanda Wootton
Sukanda Wootton 6 วันที่ผ่านมา
ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ทำไมเขาไม่รู้จักปลงบ้างนะมันจะอยู่ถึงร้อยปีไหมสุดท้ายก็ตายหมดยังไม่รู้จักพอ
Udom Srisuk
Udom Srisuk 6 วันที่ผ่านมา
พม่ามีอ๋องลาย ปทท.มีอ่องตู่
Shop Tg
Shop Tg 6 วันที่ผ่านมา
ต้องช่วยกันนะทุกคน
พีรพัฒน์ แสงทา
พีรพัฒน์ แสงทา 6 วันที่ผ่านมา
นานไปมั้ง 3 วัน ก็พอแล้ว...555
Jack Supernovas
Jack Supernovas 6 วันที่ผ่านมา
สหประชาชาติ มันคือองค์กรนานาชาติกำมะลอ ที่เบื้องลึกมันทำงานรับใช้ประเทศนักล่าอาณานิคมเก่า เช่น อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นหลัก กระทำตัวเป็นตรายางให้กับอเมริกาแม้กระทั่งเรื่องที่แสนจะชั่วเลวที่สุด ระยะหลังองค์กรแห่งนี้เป็นตัวแทนของความเลวทรามไปแล้ว
Arworn Boonsarn
Arworn Boonsarn 6 วันที่ผ่านมา
เสือกระดาษหรือปล่าวคะขอให้เป็นจริงด้วยนะUNจะกราบงามๆค่ะ
wowxaza
wowxaza 6 วันที่ผ่านมา
ฟังเเล้วง่วง
The Enhancer
The Enhancer 6 วันที่ผ่านมา
ข่าวปลอม หัดอายซะบ้าง
Sura Pon
Sura Pon 6 วันที่ผ่านมา
ฟังดูน่าเชื่อ แต่ไม่เชื่อ ถ้าจริงตามที่พูดป่านนี้ยูเอ็นคงไล่ไอ้ฉุนเซ็นไปแล้ว
teen channel
teen channel 6 วันที่ผ่านมา
หลอกง่าย5555
นาย เทอดศักดิ์ แซ่ผ่าง
คงต้องฟื้นคืนทั้งหมดเพราะผู้แทนเราทำพังหมดนานแล้ว แรงงานทาสก็แรงไม่ค่อยจะมีอยู่มีทำ เกษตรกับอุตสาหกรรมก็ทำตามโพย ระเบียบวินัยของระบบด้วย ทุกชาติควรเข้าแทรกเพื่อช่วยตามโพยสากล เพราะคนงานของรัฐฯอ่อนแอมาก อาชญากรก็มาก.
Kanyalak ZAA
Kanyalak ZAA 6 วันที่ผ่านมา
112หนักไปหนักส่วนไหนของพวกคุณไม่ทราบค่ะเสือก
pong pang
pong pang 6 วันที่ผ่านมา
ข่าวมั่ว
sitthapromwas phornsaran
sitthapromwas phornsaran 6 วันที่ผ่านมา
ผมว่า UN นั่นแหละอย่ามาเผือกจะดีกว่า
Smile Phone
Smile Phone 6 วันที่ผ่านมา
เห็นด้วยกับน้องๆครับ ปฎิรูปเป็นการล้มล้างได้ไง ผู้ใหญ่โง่
Nuu Dee
Nuu Dee 6 วันที่ผ่านมา
ข่าวปลอมอย่าแชร์
Travel Alone21
Travel Alone21 6 วันที่ผ่านมา
นักธุรกิจต่างคนต่างคิดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง แต่ไทยก็เห็นก้าวพ้นมาได้แบบสวยๆทุกครั้ง...
Thanachai Kul-orn
Thanachai Kul-orn 6 วันที่ผ่านมา
พูดอะไรกันครับ ท่านผู้นำไม่เข้าใจ
beautydisk3342
beautydisk3342 6 วันที่ผ่านมา
ไร้สาระ UN เกี่ยวอะไรกับ 112
youtube thailand offservation
youtube thailand offservation 6 วันที่ผ่านมา
อดีตนายกไทยคนนึง เคยบอกว่า un ไม่ใช่พ่อนี่นา ..
สา คร
สา คร 6 วันที่ผ่านมา
อย่าเอาสหประชาชาติมาขู่ซะให้ยากใอ้ที่มันมีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเอะอะก็อ้างแต่ต่างชาติแต่ต่างชาตินั้นแหละคิดหรือว่าต่างชาติมันจะหวังดีกับเราถึงร้อยเปอร์เซนถ้าไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวคนในชาติที่มันต้องทเราะกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมันยอมเป็นทาสรับใช้พวกต่างชาติที่ไม่หวังดีกับเรานั้นแหละต่างชาติมันก็ไม่ดีไปหมดซะทุกเลื่องหรอกหน้าอย่าไปฟังมันมาก
Yanikaing Lertsukon
Yanikaing Lertsukon 6 วันที่ผ่านมา
ลุงตู่พึ่งมา7ปีแต่เอาข้อมูลมาเทียบเคียง40ปี แล้วพูดอะไรเรื่อยเปื่อย แบ้วสิทธิมนุษยชนนี่ละตัวดีเตะถ่วงความเจริญคิดมห้ดีก่อนพูด
สุนัน วงษ์อุดม
สุนัน วงษ์อุดม 6 วันที่ผ่านมา
มั่ว
นายเป๋อป่อง มารายงานตัวครับ
เก็บภาษีปชช.ไงประเทศไม่สนเก็ยเพิ่มภาษีอย่างเดียว
สา คร
สา คร 6 วันที่ผ่านมา
เศฐกิจมันจะไปเกี่ยวอะไรกับม,112หวะมั่วหรือเปล่าจะแก้ปัญหาเศฐกิจก็แก้ไปสิก็สมัยทักษินก็ว่าเศฐกิจดีม,112ก็ยังมีอยู่นี้
Bancha Sornsupab
Bancha Sornsupab 6 วันที่ผ่านมา
กระบวนการยุติธรรมก็เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อความก้าวหน้าของประเทศนี้ เขาแพงยังยกฟ้อง เฮ้อ...
ต่อไป
Funny Animation
6:45
มุมมอง 6 900 000
Jokes on jokes on jokes
11:11
มุมมอง 437 125
Wham! - Last Christmas (Pudding Mix)
6:41
มุมมอง 47 000 000
The White Buffalo - House of the Rising Sun
5:23
มุมมอง 65 000 000
AIC 2021 | Group Stage |  Day 3
9:31:05
มุมมอง 1 094 144