มืด

ส่องผีสนทนา I สิ่งศักดิ์สิทธิ์...ที่เวียงจันทร์ (28 ต.ค.62)

The Real Ghosts ช่อง-ส่อง-ผี
มุมมอง 422 485
97% 7 371 218

อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน คลิปใหม่พวกเรานะครับ :)
คลิก : thvid.net/show-UC3vZKDNxUue2Ed6AjSUcgxQ
ติดตามความเคลื่อนไหว และผลงานช่องทางอื่นๆที่นี่ !!!
Facebook ช่องส่องผี : facebook.com/ช่องส่องผี-123270439061068/
ไอดี Line@ ช่องส่องผี : @winyan
กลุ่ม FC ช่องส่องผี : facebook.com/groups/3247046538671374
เข้ากลุ่ม Line Square สู่ห้องแชท "ช่องส่องผี"
คลิก : line.me/ti/g2/9pSYgm9PZWby862cEW5qIQ
#ช่องส่องผี#TheRealGhosts#เล่าเรื่องผี#สิ่งเร้นลับ#ความเชื่อ#วิญญาน#เจ้ากรรมนายเวร#เทวดา#winyan#เรื่องเหนือธรรมชาติ#ความเชื่อ#ตำนาน#ประวัติศาตร์นอกตำรา#อาจารย์เรนนี่#บ๊วยเชษฐวุฒิ#เจมส์ศราวุธ

บันเทิง

เผยแพร่เมื่อ

 

28 ต.ค. 2019

แชร์:

แชร์:

ดาวน์โหลด:

โหลดลิงค์.....

เพิ่มลงใน:

เพลย์ลิสต์ของฉัน
ดูภายหลัง
ความคิดเห็น 663
Chatchai Twansikaew
Chatchai Twansikaew 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ไม่ได้ดูผมนอนไม่หลับจริงๆ
รพีกันต์ ใจแก้
รพีกันต์ ใจแก้ 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมต หล่มเก่า. อ หล่มเก่า. จ. เพชรบูรณ์ ผีเยอะมากอยากให้มามากชาวเพชรบูรณ์เชื่อเรืีองนี้มากเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็เต็มบ้านเต็มเมืองเพราะเชื่อถือสิ่งศักดิ์และผึอยากให้อ เรนนี่มาที่สุดยินดีต้อนรับตลอดค่ะ
อุตตระ กุรุทวีป
อุตตระ กุรุทวีป วันที่ผ่านมา
พระเจ้าปเสนทิโกสน ถามเรื่องโลกคู่ขนาน พระพุทธองค์ ไม่ตรัสตอบ ถึง7 วัน โดยบันดาลให้ ท้าวเธอลืมถาม ถึงวันที่8 จึงระลึกคำถามได้ เรื่องมีว่า.... พระราชาทูลถามสถานที่พระนางเกิด ท้าวเธออันความโศกเป็นกำลังครอบงำ รับสั่งให้ทำฌาปนกิจ พระสรีระของพระนางแล้ว ทรงดำริว่า " เราจะทูลถามสถานที่เกิดของพระนาง " จึงได้เสด็จไปยังสำนัก ของพระศาสดา. พระศาสดาได้ทรงทำโดยประการที่ท้าวเธอระลึกถึงเหตุที่เสด็จมาไม่ได้. ท้าวเธอทรงสดับธรรมกถาชวนให้ระลึกถึง ในสำนักของพระศาสดาแล้ว ก็ทรงลืม; ในเวลาเสด็จเข้าไปสู่พระราชนิเวศน์ ทรงระลกได้ จึงตรัสว่า " พนาย ฉันตั้งใจว่า ' จักทูลถามที่พระนางมัลลิกาเทวีเกิด แต่ไปยังสำนักของพระศาสดาก็ลืมเสีย. วันพรุ่งนี้ ฉันจะทูลถามอีก " ดังนี้แล้ว ก็ได้เสด็จไป แม้ในวันรุ่งขึ้น. ฝ่ายพระศาสดาก็ได้ทรงทำ โดยประการที่ท้าวเธอระลึกไม่ได้ ตลอด ๗ วันโดยลำดับ. ฝ่ายพระนางมัลลิกานั้นไหม้ในนรกตลอด ๗ วันเท่านั้น. ในวันที่ ๘ จุติจากที่นั้นแล้ว เกิดในดุสิตภพ. ถามว่า " ก็เพราะเหตุไร พระศาสดา จึงได้ทรงทำความที่พระราชานั้น ทรงระลึกไม่ได้ ? " แก้ว่า " ทราบว่า พระนางมัลลิกานั้น ได้เป็นที่โปรดปรานพอพระทัยของพระราชานั้นอย่างที่สุด ? " เพราะฉะนั้น ท้าวเธอทราบว่าพระนางเกิดในนรกแล้ว ก็จะทรงยึดถือมิจฉาทิฏฐิ ด้วยทรงดำริว่า " ถ้าหญิงสมบูรณ์ด้วยศรัทธาเห็นปานนี้ เกิดในนรกไซร้ เราจะถวายทานทำอะไร ? " ดังนี้แล้วก็จะรับสั่งให้เลิกนิตยภัตที่เป็นไปในพระราชนิเวศน์ เพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูปแล้วพึงเกิดในนรก; เพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงทรง ทำความที่พระราชานั้น ทรงระลึกไม่ได้ตลอด ๗ วัน. พระไตรปิฏก มมร (พระนางมัลลิกาเทวี)๔๒/๑๖๘/๗. พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ หน้าที่ ๑๖๘
อุตตระ กุรุทวีป
อุตตระ กุรุทวีป วันที่ผ่านมา
เรื่องโลกคู่ขนาน บางครั้ง พระองค์ ก็ไม่ประสงค์จะตอบทันที เมื่อเจ้าทุกข์ ขอร้องหนักเข้า สามครั้ง พระองค์จึงตอบ เช่น... พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า อย่าเลยนายคามณี ขอพักข้อนี้เสียเถิด ท่านอย่าถามข้อนี้กะเราเลย. [๕๙๐] แม้ครั้งที่ ๒ . . . . แม้ครั้งที่ ๓ พ่อบ้านนักเต้นรำนามว่า ตาลบุตร ก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เคยได้ยินคำของนักเต้นรำ ผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อน ๆ กล่าวว่า นักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะ รื่นเริง ด้วยคำจริงบ้าง คำเท็จบ้าง ในท่ามกลางสถานเต้นรำ ในท่ามกลางสถานมหรสพ ผู้นั้นเมื่อแตกกาย ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาผู้ร่าเริง ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างไร. [๕๙๑] พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนนายคามณี เราห้าม ท่านไม่ได้แล้วว่า อย่าเลยนายคามณี ขอพักข้อนี้เสียเถิด ท่านอย่าถามข้อนี้กะเราเลย แต่เราจักพยากรณ์ให้ท่าน ดูก่อนนายคามณี..ฯลฯ.. พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒ หน้าที่ 180.
อุตตระ กุรุทวีป
อุตตระ กุรุทวีป วันที่ผ่านมา
4:49 หากเราพูดเรื่องโลกคู่ขนาน หรือเรื่องอะไรต่างๆ ที่อิงหลักธรรมด้วย คนที่ด่า ตำหนิหรือมีดราม่าอะไร ก็เท่ากับตำหนิพระพุทธเจ้าด้วย เช่นกัน... [๔๔๑] พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สงสารกำหนดที่สุด เบื้องต้น เบื้องปลายไม่ได้ ฯ ล ฯ เมื่อบุคคลหนึ่งท่องเที่ยว ไปมาอยู่ตลอดกัปหนึ่ง พึงมีโครงกระดูก ร่างกระดูก กองกระดูกใหญ่เท่าภูเขาเวปุลละนี้ ถ้ากองกระดูกนั้น พึงเป็นของที่จะขน มารวมกันได้และกระดูกที่ได้สั่งสมไว้แล้ว ก็ไม่พึงหมดไป ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่า สงสารกำหนดที่สุด เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ ฯ ล ฯ พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้. พระไตรปิฏก มรร (ปุคคลสูตร)26/521/8 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ หน้าที่ 521
Drop-it &Let-it-go
Drop-it &Let-it-go 2 วันที่ผ่านมา
รายการนี้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเยอะจริงๆ ขอบคุณมากๆค่ะ นาทีที่ 49:00 เปลี่ยนรูปโพร์ไฟล์ ทั้งไลน์ เฟสบุ๊ค ไอจี ให้เป็นมงคลกับชีวิตตัวเอง ห้ามใช้รูปที่เป็นภาพขาว-ดำ เด็ดขาด พวกรูปดรออิ้งสีขาวดำ ก็ไม่ดี ชีวิตจะอึมครึมไม่สดใส ควรเปลี่ยนรูปโพร์ไฟล์ทุกเดือน และถ้าไม่อยากเป็นคนโดดเดี่ยว ไร้คู่ เหงาหงอย อย่าถ่ายรูปตัวเองเดี่ยวๆโดดๆ ต้องมีองค์ประกอบด้วย เช่น ใช้รูปถ่ายที่แบคกราวน์เป็นพระ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยากรวยให้ใส่เสื้อสีสดใส แล้วถ่ายรูปคู่กับแบงค์ร้อยแบงค์พัน หรือกองเงิน กองทองไรเงี้ยะค่ะ อย่าใช้รูปภูเขา หรือ ทะเล เป็นรูปโพร์ไฟล์ เพราะสองสถานที่นี้เป็นที่ ที่คนอกหัก ชอบไป... โอ๊ย เยอะค่ะไปลองฟังดูนะคะ ได้อะไรดีๆเยอะเลย แล้วลองเปลี่ยนตามดู ชีวิตจะพบการเปลี่ยนแปลง **ส่วนใครที่ชีวิตมีปัญหาหนัก เช่น ลูกดื้อ สามีไม่ดี ภรรยาแย่ เพื่อนไม่ดี เจ้านายร้าย ให้ทำบุญใส่บาตรติดต่อกัน 30วัน แล้วกราวดน้ำ แผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ชะตา และเจ้าของกายสังขาร ของเรา เอ่ยชื่อ นามสกุล พร้อม วันเดือนปีเกิด พร้อมทั้งเอ่ยชื่ออุทิศบุญให้คนที่เราต้องการให้เค้าเปลี่ยนแปลงด้วย ถ้าใส่บาตรไม่ได้ ก็สวดมนต์ก็ได้แต่ต้องกรวดน้ำอุทิศบุญทุกครั้งจนครบ 30วัน
Drop-it &Let-it-go
Drop-it &Let-it-go 2 วันที่ผ่านมา
เท่าที่ทำโน็ตย่อแต่ละคลิปที่ดูมา รู้สึกว่า ทุกคำแนะนำของอ.เรนนี่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวด นำไปรวมเล่ม พิมพ์เป็นธรรมทานแจกได้เลยนะคะเนี่ย เพราะที่ตัวเองตัดสินใจเขียนอธิบายใจความสำคัญของแต่ละคลิป เพียงแค่ต้องการแชร์คลิปให้เพื่อนๆและญาติๆได้ดูเท่านั้น แต่เชื่อไหม๊คะว่า คนส่วนใหญ่ยุ่งแต่ทางโลก เค้าไม่สามารถจัดสรรเวลามานั่งดูเต็มๆ เหมือนทุกๆท่านในนี้หรอก ฉะนั้น ในเมื่อเค้าไม่ได้ดูคลิป แต่ได้อ่านคำแนะนำเหล่านี้ผ่านๆตาก็ยังดีกว่า ไม่ได้รู้อะไรเลย
Wanpen Prachai
Wanpen Prachai 2 วันที่ผ่านมา
อยากส่องกรรมค่ะต้อง ทำยังไงค่ะตอนนี้ทรมารกับวิบากกรรมของตนเองมากไปค่ะ
อรอุมา พวงพันธ์
อรอุมา พวงพันธ์ 3 วันที่ผ่านมา
ใครไม่เข้าใจก็ช่างเถอ่ะค่ะ​ พี่เข้าใจ​ได้ความรู้​ ประวัติศาสตร์​ แง่คิด​ บาป​บุญติดตามทุกคลิป​ทุกep. และขอสนับสนุนให้ทำต่อไปและขอให้ทีมงานผู้ผลิตรายการเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะ
Pat pat
Pat pat 6 วันที่ผ่านมา
สบายดีfcจากประเทศลาวเด้อมักรายการนี้หลายเบิ่งในยูทูปทุกมื้อเลยเเหละจะติดตามตลอดไป
ธีระณัฏฐ์ ไกรสินเดชสกุล
คนที่รำรวยประสบความสำเร็จประมาณ70/80%จะเชื่อเรื่องแบบนี้และมีครูบาอาจารย์คอยชี้นำแนวทางให้ทำถูกวิธีสู่ความร่ำรวยนอกนั้นเป็นคนมีบุญหนุนนำที่จะประสบความสำเร็จด้วยตนเอง ส่วนตัวเองเชื่อ100%
Fishing Indy
Fishing Indy 7 วันที่ผ่านมา
พึ่งติดกำลังทยอยดูตามมาจากผู้กองเบ้นซ์
Numpet Jung
Numpet Jung 7 วันที่ผ่านมา
พี่บ้วยพูดให้เสียงดังฟังชัดกว่านี้หน่อยหลายๆเทปเลยเสียอยู่ในลำคอ
A lovely Two
A lovely Two 9 วันที่ผ่านมา
ขอบคุณที่มีรายการที่ดีดีแบบนี้นะคะ
ปีแก้ว พรมชัย
ปีแก้ว พรมชัย 10 วันที่ผ่านมา
ใช่จร้าดูคลิปของผู้กองเบนซ์เลยมาดุช่องส่องผีแล้วติดใจเลยเป็นกำลังใจให้ทำรายการดีแบบนี้ไปนานนะคะ
Sureerat Phusomnuk
Sureerat Phusomnuk 10 วันที่ผ่านมา
ชอบรายการนี้มากค่ะได้ความรุ้เยอะเลยค่ะ
Love Biker
Love Biker 10 วันที่ผ่านมา
อนุโมทนาสาธุด้วยจ้า
วิมลทิพ สัมนา
วิมลทิพ สัมนา 11 วันที่ผ่านมา
อยากให้เจนนีดูหน้าตาราชครูขี้หอมแนคับ
ปัทมา อนุสาร
ปัทมา อนุสาร 12 วันที่ผ่านมา
คนไม่ชอบ​ อย่าเข้ามาดู​ มาติเลยคะ​ เชิญไปดูที่คุณชอบ​ ช่องนี้จะมีแต่คนดี​ คนชอบฟังธรรม​ คนที่เชื่อเรื่องบุญบาป​ กรรม​ต่างๆ​ มีจิตใจดี​ รักสงบ​คะ​ รักช่องนี้​ ขอให้มีตลอดไปคะ
บุณ คําภา
บุณ คําภา 14 วันที่ผ่านมา
เป็นกำลังใจให้นะครับทีมงานทุกท่าน ผมดูมาหลายช่อง แต่ช่องนี้ชอบมาก เพราะอ.เรน มีจิตสื่อถึงสิ่งลี้ลับได้ การไปแต่ละที่ก็แผ่ส่วนบุญ ให้ทุกที่ และได้ขอ อนุญาตทุกที่ บทสรุปตอนท้ายทุกคลิบ ให้ละอายชั่วกลัวบาป ขอบคุณที่มีรายการดีๆ แบบนี้ครับ
แจ้กเจ ขนอม
แจ้กเจ ขนอม 18 วันที่ผ่านมา
อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะ🙇🙇🙇
Jan Attha-amporn
Jan Attha-amporn 18 วันที่ผ่านมา
คนดีคนชั่วย่อมมีปะปนกันทุกที่ อ.เรนนี่และอ.เจมคุณบ๊วยและทีมงานทำดีอวดผีต่อไปคะ เป็นกำลังใจให้คะ ไม่ต้องท้อกับคนที่ไม่เปิดใจให้ตัวเองคะ สาธุ
ธนพร ทริยา
ธนพร ทริยา 19 วันที่ผ่านมา
ชอบมากค่ะยิ่งดูยิ่งอยากทำบุญเยอะๆขึ้น
Watcharin Chaiwong
Watcharin Chaiwong 19 วันที่ผ่านมา
อยากได้ค่ะ แต่ดูย้อนหลังนะคะ🙏🥰🇯🇵
Kamonwan Insit
Kamonwan Insit 20 วันที่ผ่านมา
ขำเสียงหัวเราะ ของทีมงาน กินใจมาก
ไอ้ไข่ พารวย
ไอ้ไข่ พารวย 20 วันที่ผ่านมา
อยากได้ไลน์อาจารย์เรนนี้จังค่ะ
ขอเป็นคนสุดท้าย จะได้ไหม
ปกติหนูดูยูทูปเลื่อนผ่านตลอด แต่พอได้ดูแล้วชอบดู ย้อนดูทุกepเลยค่ะ หนูชอบค่ะ ทำต่อไป
Avern Mobile
Avern Mobile 22 วันที่ผ่านมา
Fc ฝั่งลาวเดี้
Cream Mobile
Cream Mobile 22 วันที่ผ่านมา
เสียงเบาจังคับ
Pag Lanla
Pag Lanla 24 วันที่ผ่านมา
เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกๆคนครับ ทุกๆคนตั้งใจทำดีแล้ว ขอส่งใจให้ทำดีต่อไปครับ ช่องนี้ทำให้มีคนหลายๆคนอยากทำดีเพิ่มขึ้น ลดทำบาป ผมอีกคนที่พอดูช่องนี้แล้ว เริ่มทำบุญบ่อยกว่าปกติ เริ่มตื่นเช้าใส่บาตร มีสติก่อนพูดมากขึ้น รักช่องนี้นะครับ สู้ๆครับ
Rakdee Nicha
Rakdee Nicha 26 วันที่ผ่านมา
เด็กรุ่นใหม่เค้าไม่กลัวผีแล้วจ้า
สุวรรณ แก้วศรีนวม
สุวรรณ แก้วศรีนวม 26 วันที่ผ่านมา
เ่จ้าแม่สีเมืองยุบ้านโชกใหยจรา
สุวรรณ แก้วศรีนวม
สุวรรณ แก้วศรีนวม 26 วันที่ผ่านมา
ยุบ้านหนูจรา
Ploysuy Petchsai
Ploysuy Petchsai 27 วันที่ผ่านมา
ຂ້ອຍດີໃຈແທ້ທີ່ໄດ້ຟັງຕຳນານພະແມ່ສີເມືອງ
นางวรนุช ยมวัน
นางวรนุช ยมวัน 28 วันที่ผ่านมา
สาธุสาธุ
Rama Nana
Rama Nana 28 วันที่ผ่านมา
ช่างปั้นรูปหุ่นของลาวมีฝีมือดีกว่าไทยเยอะ ปั้นได้เหมือนจริงเทียบกับหุ่นตามวัดไทยเหมือนเด็กปั้นชาวบ้านปั้น
phone KT.Lundberg
phone KT.Lundberg 29 วันที่ผ่านมา
เรา เป็นคนลาว จ้า เคยไปบน กับ เจ้าแม่ศีเมึอง โตยส่วนตัว นับถึอเจ้าแม่ศีเมึองมาก เคยแต่งงานกับสามีเก่าพยายามมีลูกด้วยกัน 5 ปีไม่มี.เพราะเราเป็นคนที่มดลูกไม่แข็งแรงมีลูกยากโอกาสที่จะมีลูกได้แทบไม่มีเลย และแล้วเรากับสามีก็เลิกกันแต่กับเราก็ใช้ชีวิตอยู่เป็นโสดพอกลับไปบ้านที่เวียงจันทน์ไปบนเจ้าแม่ศรีเมืองว่าขอรูปขอมีลูกทั้งๆที่ตอนนั้นไม่มีแฟนพอกลับมาก็ได้แฟนใหม่แล้วก็ติดลูกเลยได้ลูกสาวน่ารักมากจ้ะ .
Chanmalee Xkh
Chanmalee Xkh 11 วันที่ผ่านมา
ส่วนนึง มาจาก ผัวเก่า ไม่แข็งแรง ไม่มีน้ำอยา อิอิ
Kantika Vasu
Kantika Vasu 29 วันที่ผ่านมา
สวัสดีค่ะทีมงานครอบครัวช่องส่องผีที่น่ารักทุกท่านค่ะติดตามดูตลอดทุกคลิปค่ะรักและนับถือพี่บ๊วยอ.เจมส์อ.เรนนี่มากๆค่ะ❤️❤️❤️
ทินภัทร เหลี่ยมมา
ทินภัทร เหลี่ยมมา 29 วันที่ผ่านมา
เมื่อมั่นใจว่า คิดดี พูดดี ทำดีก็ทำไปเป็นกำลังใจให้(ส่วนตัวคิดว่ามีประโยชน์นะเพราะดูมาหลายเทปแล้ว)
The Real Ghosts ช่อง-ส่อง-ผี
The Real Ghosts ช่อง-ส่อง-ผี 29 วันที่ผ่านมา
ขอบคุณครับ🥰
Th Fh
Th Fh หลายเดือนก่อน
กล้าส่องประวัตหญ้าโมไม่...ให้ตรงไปตรงมา.เอาเรืองจริง
Ann S. K.
Ann S. K. หลายเดือนก่อน
เจตนารายการดีแล้วค่ะ ขอทุกคน comment ด้วยพลังงานบวกๆจากเจตนาดีๆแทนน่ะค่ะ จะได้บุญบารมีเพิ่มมากเลยค่ะ
ป้าส้ม ออนไลน์
ป้าส้ม ออนไลน์ หลายเดือนก่อน
ชอบดูมากค่ะน้องเลนพี่มีลูกดื้อมากค่ะและลูกๆทุกคนไม่รักและไม่เคารพพี่เลยจะทำอย่าง ไรได้บ้างช่วยบอกพี่ด้วยนะคะ
พัชร ชนะเคน
พัชร ชนะเคน หลายเดือนก่อน
อยากส่องกรรมค่ะอาจารย์ต้อวติดยังไงค่ะ
Giazz Glitter
Giazz Glitter หลายเดือนก่อน
เป็นกำลังใจให้ทีมงาน. บอกเลย ดูรายการนี่ได้ประโยชน์มากกกกก. ปกติใจร้อน. เด่วนี้เย็นลงเยอะเลย. ใครจะทำไรไม่ดีใส่เรา เวรกรรม มันมีจริง ปกติไม่เคยเชื่อแต่เพิ่งเจอกับตัวเอง. ใครทำร้ายเราแต่เราเดินทางสายกลาง ไม่โต้ตอบ เด่วมันย้อนไปเอง!!! ขอ ขอบคุณรายการที่ช่วยขัดเกลา จิตใจหลายๆคน ขออนุโมทนาบุญกับเจตนารมณ์ของรายการ. คุณทำมันสำเร็จแล้วคับ🥰🥰🥰
Usa Jitra
Usa Jitra หลายเดือนก่อน
จะทำให้คนรู้เห็นบาปบุญคุณโทษเวรกรรมมีจริงครับ
แม่ มะลิ
แม่ มะลิ หลายเดือนก่อน
รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ ว่าเรากดติดตามไปแล้ว แต่ทำไมเวลาที่ทางรายการมีไลฟสดถึงไม่ขื้นแจ้งเตือนคะ?หรือ เราข้ามขั้นตอนไหนหรึอเปล่าคะ? ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ😊
Sbcfddnfd Hutfduugw
Sbcfddnfd Hutfduugw หลายเดือนก่อน
ขอบคุณที่ให้ความรู้และข้อคิดที่ได้บอกกล่าวมาครับ
Oppo A3s
Oppo A3s หลายเดือนก่อน
โบส
pongse thai
pongse thai หลายเดือนก่อน
อ๋อ..เวียงจันทน์ประเทศลาว ต้อง ...ทน์ ไม่ใช่ ...ทร์
k.nong Sirivit
k.nong Sirivit หลายเดือนก่อน
ไปก็ดีรู้จะได้ช่วยๆกันทำบุญอุทิศให้ สิ่งที่อยู่ด้วยกันและเคยรู้จักกันมาก่อน
noon inn
noon inn หลายเดือนก่อน
Wee Naramit
Wee Naramit หลายเดือนก่อน
รายการดี อ.เรนชัดเจน แต่น่ารำคาญพิธีกรร่วม มากๆๆๆๆๆๆ ทุกคลิป
Suree Poonnark
Suree Poonnark หลายเดือนก่อน
เชื่อและเป็นกำลังใจให้อ.เรนนี่และทุกๆคนในทีมงานนะคะ ทำดีขอให้ท่านทำต่อนะคะ
Hattayatirawan
Hattayatirawan หลายเดือนก่อน
เชื่อมั่นในความดี ธรรมะจัดสรร จงกล้าหาญทำดีเช่นนี้ต่อไปนะคะ โลกที่กำลังป่วยตอนนี้ ต้องการคนดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษท่านจะคุ้มครองโมทนาบุญ สาธุค่า
เอ๋ เมืองลพ
เอ๋ เมืองลพ หลายเดือนก่อน
สายตาไม่ดี อ่านที่เวียงจันทร์เป็นเที่ยงวันจันทร์ สะงั้น 😄
duckนาวาดีอาวาย yodsangson
duckนาวาดีอาวาย yodsangson หลายเดือนก่อน
ชอบรายการนี้มากคะชอบ3ท่านมากนะคะ
กานดา พีรอรนันท์
กานดา พีรอรนันท์ หลายเดือนก่อน
💙💙💙
Panyawut Saejew
Panyawut Saejew หลายเดือนก่อน
ทีมงานทุกท่านได้ทำดีแล้ว สื่อ เรื่องกรรมได้เห็นภาพ เข้าใจง่าย เก่งมากครับ ขอบคุณนะ ขอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
MR. KaTaI
MR. KaTaI หลายเดือนก่อน
ดีกว่ารายการอื่นๆ ที่มีแต่เทป รายการช่องส่องผี สดๆครับ ทำดีแล้ว ก็ทำต่อไปครับ ทำดีอวดผี สาธุครับ
ภาณุวัฒน์ พิชัย
ภาณุวัฒน์ พิชัย หลายเดือนก่อน
มุกดาหาร
Chujit Chobsaard
Chujit Chobsaard หลายเดือนก่อน
เป็นกำลังใจนะคะทุกหย่างที่ชอ่งสอ่งผีทำและเห็นและพูดคือความจริง​ค่ะ
ต่อไป