มืด

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Justin Bieber
ติดตาม
มุมมอง 341 325 961
97% 5 500 000 157 000

Justice the album out now: justinbieber.lnk.to/Justice​​
Shop Justice merch: JustinBieber.lnk.to/OfficialS...

Follow Justin:
facebook.com/JustinBieber
twitter.com/justinbieber
instagram.com/justinbieber

Sign up for Justin’s newsletter: justinbiebermusic.com​​

​​

แชร์:

แชร์:

ดาวน์โหลด:

โหลดลิงค์.....

เพิ่มลงใน:

เพลย์ลิสต์ของฉัน
ดูภายหลัง
ความคิดเห็น 206 742
I hate monday
I hate monday 10 นาทีที่ผ่านมา
✌🏻
수시
수시 47 นาทีที่ผ่านมา
I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit) I get my weed from California (that's that shit) I took my chick up to the North, yeah (badass bitch) I get my light right from the source, yeah (yeah, that's it) And I see you (oh), the way I breathe you in (in), it's the texture of your skin I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go, oh And I say, oh, there's nothing like your touch It's the way you lift me up, yeah And I'll be right here with you 'til the end I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit) I get my weed from California (that's that shit) I took my chick up to the North, yeah (badass bitch) I get my light right from the source, yeah (yeah, that's it) You ain't sure yet, but I'm for ya All I could want, all I can wish for Nights alone that we miss more And days we save as souvenirs There's no time, I wanna make more time And give you my whole life I left my girl, I'm in Mallorca Hate to leave her, call it torture Remember when I couldn't hold her Left her baggage for Rimowa I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit) I get my weed from California (that's that shit) I took my chick up to the North, yeah (badass bitch) I get my light right from the source, yeah (yeah, that's it) I get the feeling, so I'm sure (sure) Hand in my hand because I'm yours I can't, I can't pretend, I can't ignore you're right for me Don't think you wanna know just where I've been, oh Done being distracted The one I need is right in my arms (oh) Your kisses taste the sweetest with mine And I'll be right here with you 'til end of time I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit) I get my weed from California (that's that shit) I took my chick up to the North, yeah (badass bitch) I get my light right from the source, yeah (yeah, that's it) I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit) I get my weed from California (that's that shit) I took my chick up to the North, yeah (badass bitch) (I get my light right from the source, yeah, yeah) I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit) I get my weed from California (that's that shit) I took my chick up to the North, yeah (badass bitch) I get my light right from the source, yeah (yeah, that's it) I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit) I get my weed from California (that's that shit) I took my chick up to the North, yeah (badass bitch) I get my light right from the source, yeah (yeah, that's it)
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 23 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
ʟᴜ sᴀᴅʙᴀᴅɢɪʀʟsᴄʟᴜʙ
ʟᴜ sᴀᴅʙᴀᴅɢɪʀʟsᴄʟᴜʙ 52 นาทีที่ผ่านมา
here for jungkooks rec but staying cause the song is super chill
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 22 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
DAGOVIKING
DAGOVIKING 56 นาทีที่ผ่านมา
I bump this shizz
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 22 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
Brian is Mine
Brian is Mine 57 นาทีที่ผ่านมา
This is very 2010's era. Justin giving us what we grew up listening to
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 22 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
Rjdkdorkr
Rjdkdorkr ชั่วโมงที่ผ่านมา
One of my liked song 😂
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 22 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
Justmari
Justmari ชั่วโมงที่ผ่านมา
You messed up hard w selena dude
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 22 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
sunita mishra
sunita mishra ชั่วโมงที่ผ่านมา
OUTSTANDING SONG
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 22 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
Mark Ean
Mark Ean ชั่วโมงที่ผ่านมา
Let’s see if he is coming back?
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 22 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
SECRET FK GAMING
SECRET FK GAMING 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
he use abussing language
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 22 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
sunny roy
sunny roy 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I like 2020 justin beiber
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 22 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
kookiemon
kookiemon 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
0:35 😍
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 22 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
Mysha
Mysha 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I'm here bcz of jungkook sang your song That's it...I really don't like you 😑
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 22 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
Khnal Malhotra
Khnal Malhotra ชั่วโมงที่ผ่านมา
@Mysha Look at your Comment It seems you're the biggest hater🤣🤣 Go school sister 🤣
Mysha
Mysha ชั่วโมงที่ผ่านมา
@Khnal Malhotra lmao 🤣🤣 It's my personal business to like or dislike someone... I don't hate Justin & I didn't want to know your opinion! It's my own opinion. hahaha Looking at your reaction, it seems that you are the biggest hatter! 😄😄
Khnal Malhotra
Khnal Malhotra 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I don't like jungkook Justin Bieber is 💯 better than jungkook. Shutup hater🤬
Vaibhav Singh
Vaibhav Singh 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I got my peaches out in Georgia 😍😍
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 22 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
Mohamed Salah
Mohamed Salah 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
T
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 22 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
Cooksta Rap
Cooksta Rap 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Weres my money or I end the world wide with my life simple. From me Mr Luke (Tony) Anthony fuller Byron bay NSW Sydney Australia. U all go to ?
hakim bssa
hakim bssa 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
California
reexplore video
reexplore video 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I am R
ปภังกร ประดับเวทย์
ปภังกร ประดับเวทย์ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit) I get my weed from California (that's that shit) I took my chick up to the North, yeah (badass bitch) I get my light right from the source, yeah (yeah, that's it) And I see you (oh), the way I breathe you in (in), it's the texture of your skin I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go, oh And I say, oh, there's nothing like your touch It's the way you lift me up, yeah And I'll be right here with you 'til the end I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit) I get my weed from California (that's that shit) I took my chick up to the North, yeah (badass bitch) I get my light right from the source, yeah (yeah, that's it) You ain't sure yet, but I'm for ya All I could want, all I can wish for Nights alone that we miss more And days we save as souvenirs There's no time, I wanna make more time And give you my whole life I left my girl, I'm in Mallorca Hate to leave her, call it torture Remember when I couldn't hold her Left her baggage for Rimowa I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit) I get my weed from California (that's that shit) I took my chick up to the North, yeah (badass bitch) I get my light right from the source, yeah (yeah, that's it) I get the feeling, so I'm sure (sure) Hand in my hand because I'm yours I can't, I can't pretend, I can't ignore you're right for me Don't think you wanna know just where I've been, oh Done being distracted The one I need is right in my arms (oh) Your kisses taste the sweetest with mine And I'll be right here with you 'til end of time I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit) I get my weed from California (that's that shit) I took my chick up to the North, yeah (badass bitch) I get my light right from the source, yeah (yeah, that's it) I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit) I get my weed from California (that's that shit) I took my chick up to the North, yeah (badass bitch) (I get my light right from the source, yeah, yeah) I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit) I get my weed from California (that's that shit) I took my chick up to the North, yeah (badass bitch) I get my light right from the source, yeah (yeah, that's it) I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit) I get my weed from California (that's that shit) I took my chick up to the North, yeah (badass bitch) I get my light right from the source, yeah (yeah, that's it)
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
@Amey Gaming ff hi
Amey Gaming ff
Amey Gaming ff 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Hi
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
hakim bssa
hakim bssa 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peaches
Becca L
Becca L 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I got my peaches from my backyard 😂 no kidding
ماجد ماجد
ماجد ماجد 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ياو ياو
Sakshi Hemb
Sakshi Hemb 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thank you so much army for believing in Beliebers and JB BTS army and BTS team we will never forget you are one of the best person and team who support Justin when he needed I purple you💜
GAMER 444
GAMER 444 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I love this song ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Krishna Blessing
Krishna Blessing 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Subscribe to JB..if u want ( it's not an obligation )
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 22 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
Krishna Blessing
Krishna Blessing 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Beliebers stop being lazy, we should have reached 400 Million by now.
Krishna Blessing
Krishna Blessing 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
341.7 Million fighting
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor
Edit Dünyası #Turkeyisburning #Türkiyeyakılıyor 21 นาทีที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-nTNMTs0nWFE.html
LiL TrEY
LiL TrEY 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I am your biggest fan and I love your songs I heard all of your song
M PRANAV
M PRANAV 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
it's the u lift me up😊😊😍😙😍😘😍
Mr. Scott
Mr. Scott 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
still love Justin Bieber great song :)
Diogenes JG
Diogenes JG 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
A sonoridade dessa música me trás uma paz imensa 😌🌃🌬️
Nisha Copeland
Nisha Copeland 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
So ummm are we gonna talk about daniel ceaser hair cut wth
Santhosh Kumar
Santhosh Kumar 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-BN1MwXUR3PM.html
공부버려
공부버려 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
한국인손!
Vijay Kumar
Vijay Kumar 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Justin Bieber's voice is just 😍💓💓
tuguldur ider
tuguldur ider 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Justin Biebers: its the texture of your skin me who play minecraft; look at me in the eyes and tell me u made a minecraft meme
Kind_wall
Kind_wall 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Bro we have really good peaches in Georgia! 🇬🇪🇬🇪🙌🙂
khamamm boys A, S, B      abhiram, suhas, bunny
khamamm boys A, S, B abhiram, suhas, bunny 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I am from India
khamamm boys A, S, B      abhiram, suhas, bunny
khamamm boys A, S, B abhiram, suhas, bunny 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Why do Justin Bieber always sing about love.He should also sing about how do people does hard work
Kevin Jhon
Kevin Jhon 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Str3am gente
Kevin Jhon
Kevin Jhon 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Me encanta el justin 🙊🙊🙊🙊🙊
RJ creations
RJ creations 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-x0sli5t1vNA.html
Rose Onet Connect
Rose Onet Connect 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Who is addicted to Justin Bieber songs like me
durga shrestha
durga shrestha 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Bruh idc about song your mean too your fans everyone 👎👎👎👎👎👎
OJAS WORLD
OJAS WORLD 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
👍🏻👍🏻
KARTIK GARG Class4th
KARTIK GARG Class4th 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
The song is very good..
MadgrlGamer
MadgrlGamer 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Love you bieber
Micaela Luna
Micaela Luna 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Después de escucharla tanto a Noelia tararear esto, necesité poner el tema
Raymond C
Raymond C 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I'm shocked nobody clowning him like they were clowning drake for hotline bling lol
Blanca Ramirez
Blanca Ramirez 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Today is my birthday and I’m not in the mood and this just Brighton me up
Mimaa Haa
Mimaa Haa 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Happy birthday 🎉 and stay safe .
𝒅𝒆𝒆𝒏𝒂⚤︎.
𝒅𝒆𝒆𝒏𝒂⚤︎. 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
اهئ😭💔.
𝒅𝒆𝒆𝒏𝒂⚤︎.
𝒅𝒆𝒆𝒏𝒂⚤︎. 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
احبككك😭❤.
لنداا𓋜.
لنداا𓋜. 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
لنداا𓋜.
لنداا𓋜. 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
🍩🍩
لنداا𓋜.
لنداا𓋜. 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
اجييه
𝒅𝒆𝒆𝒏𝒂⚤︎.
𝒅𝒆𝒆𝒏𝒂⚤︎. 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
جاستنن😭😭❤❤❤
Mireille Aragon
Mireille Aragon 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
He got his peaches out in Georgia (Oh yea shit) He got arresting out in florida (Thats That Shit)
Weliane Ferreira
Weliane Ferreira 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
10:00am ok😴
I.Z. Mich.
I.Z. Mich. 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Are peaches really from Georgia? I thought they are imported from the Mexico lol
Weliane Ferreira
Weliane Ferreira 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
😴
Weliane Ferreira
Weliane Ferreira 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
maria and gê
Weliane Ferreira
Weliane Ferreira 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
she's are cool
Weliane Ferreira
Weliane Ferreira 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
maria too
Weliane Ferreira
Weliane Ferreira 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
how "gê" baby
Weliane Ferreira
Weliane Ferreira 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
you have power
Weliane Ferreira
Weliane Ferreira 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
you know
Weliane Ferreira
Weliane Ferreira 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I don't know
Weliane Ferreira
Weliane Ferreira 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
"gê" how are
Justin 311
Justin 311 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Gimme some autotune i want to collab
Weliane Ferreira
Weliane Ferreira 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
missing😔
Weliane Ferreira
Weliane Ferreira 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
you here
Weliane Ferreira
Weliane Ferreira 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
heeey
𝔸𝕥𝕙𝕖𝕟𝕤𝕂
𝔸𝕥𝕙𝕖𝕟𝕤𝕂 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
คนไทยยยยยยย
The Quaint Sanctuary Blog
The Quaint Sanctuary Blog 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
He's annihilated in the pink coat haha
huong duong
huong duong 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
*KEEP CALM........& EAT PEACHES 🍑*
Alejandro Meneses
Alejandro Meneses 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
No entiendo ni merca no hablo ingles
ต่อไป
Lil Baby Shares What REALLY Happened in Paris!
19:24
Joey Jordison: 1975 - 2021
8:32
มุมมอง 1 485 167
Justin Timberlake - Mirrors
8:21
มุมมอง 897 000 000
Pharrell Williams - Happy (Video)
4:01
มุมมอง 854 000 000