มืด

Lie Detector Test on RZ Twin FACE REVEAL! is the GAME MASTER a Liar? (Quadrant Clues to find truth)

Rebecca Zamolo
ติดตาม
มุมมอง 6 756 053
95% 94 187 3 988

Rebecca Zamolo wants to find the truth and I dont trust Daniel after he let the GM spy escape in less than 24 hours.
▶ Last Game Master riddles to solve: goo.gl/1gk6PJ
▶ New ZamFam Merch is here! rebeccazamolo.com
Rebecca Zamolo spent 24 hours in a Treehouse escape room in real life with Game Master spy RZ twin. Matt and Rebecca ended up escaping a Quadrant Meeting in Game Master Warehouse and the cameraman true identity reveal clues at 3am. We are still exploring each secret location and solving clues and riddles to stop E2 . In today’s video we unmask RZ twin and do a face reveal before she answers our questions. Daniel brings the lie detector mixture so she will tell the truth. We hope to learn how to stop the quadrant and find the missing GM. She reveals that spy ninjas are training for the next event called E2. This event will be more giant than the Dollhouse escape room. Since she already did a face reveal, we aren’t able to play two truths and a lie like Chad Wild Clay and Vy Qwaint. We hear a mysterious noise on our roof and it turns into a battle royale between Matt and a quadrant member. Thankfully Matt wins, but we soon realize RZ twin ended up escaping. Since we don’t trust our cameraman, we set up a hidden camera and the footage found proof he helped her escape. Do you think Daniel is a secret spy working for the Quadrant? Thank you for watching my PG entertainment family friendly comedy videos for kids in 2019!

Watch my friend’s awesome videos:
Daniel | Throwing a DART at a MAP & Doing Whatever it Lands On - Hacker Challenge thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-tYoOo66yrIw.html
Lizzy Sharer | LAST TO LEAVE THE SHIP WINS $10,000!! (PART 1) thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-M6laMjx7f3w.html
Team Edge | Don't Sledgehammer Your Friend's Expensive Items!! thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD--pAriKVC34I.html
Lucas and Marcus | My Girlfriend Meets my Ex Girlfriend (bad idea) thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-OfKlSye7qEg.html
Chad Wild Clay | IS HACKER GIRL a LIAR? (Lie Detector Test to Find the Truth) thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-RsRKPT0j-m8.html
The Labrant Fam | We had our first baby emergency...
thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-EdRwMjX2Dqw.html
Find Me! Rebecca Zamolo:
Instagram instagram.com/rebeccazamolo
#gamemaster

บันเทิง

เผยแพร่เมื่อ

 

16 มี.ค. 2019

แชร์:

แชร์:

ดาวน์โหลด:

โหลดลิงค์.....

เพิ่มลงใน:

เพลย์ลิสต์ของฉัน
ดูภายหลัง
ความคิดเห็น 38 448
Kanyeshuri Donath
Kanyeshuri Donath ชั่วโมงที่ผ่านมา
Don't trust Daniel
Samantha Santiago
Samantha Santiago 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Part of a remote control and the back of the SS III
Samantha Santiago
Samantha Santiago 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Why do you have a bold voice
Emma Schaper
Emma Schaper 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
You
Emma Schaper
Emma Schaper 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Yes she did sawned
Miguel Rodriguez
Miguel Rodriguez 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
is it me or does the rz twin look just like Rebecca and sound like her?
Tiffany Sanders
Tiffany Sanders 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Yes
Deisy Marchan
Deisy Marchan 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I do not trust Daniel
نواف القزان
نواف القزان 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I love you Rebecca and Matt
Lauren Luna
Lauren Luna 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Ask her if she is a robot
Anthony Martinez
Anthony Martinez 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I have a clue about rz twin she has the word twin in her name
Lisa King
Lisa King 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I don't trust Daniel he might take something very important or the Raz twin my because she's very very bad
Garret Turley
Garret Turley 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
do you work for the quadrent
Faten Baseem
Faten Baseem 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Ask RZ twin what is your real name
Sienna Pelley
Sienna Pelley 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
RZ twin : I didnt expect u here D͟a͟n͟i͟e͟l͟ Daniel : Dont speak to me Thats a bit risky
Deborah B
Deborah B 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Don't trust daniel
Daniel Fealy
Daniel Fealy 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Do you no Who the real game master is.
BroThyna Thyna KH
BroThyna Thyna KH 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
who are you
Rocks Woods
Rocks Woods 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I would not like that Rz twin is trapped in hand gloves
Egīls Cvilikovskis
Egīls Cvilikovskis 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Rz Twin sound Like Rebecca
Tatiana Battle
Tatiana Battle 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Yes
Jwan jawamis
Jwan jawamis 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Daniel let her go so he pretended to be hit by RZ twin/ Rebecca Zamolo twin
Ghoufrane Azzaare
Ghoufrane Azzaare 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
wow!!!!!!!!!
Pablo Enriquez
Pablo Enriquez 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
She did
Abdul Majid
Abdul Majid 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Rebecca you think that she doesn't sound like you well she really obviously sounds like you
Gianna Sarmiento
Gianna Sarmiento 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
She dos sownde like u
jl. love0726
jl. love0726 วันที่ผ่านมา
No
#Elena Chen
#Elena Chen วันที่ผ่านมา
Hi I am not sure about this so I might think that Matt is right that he don’t trust Daniel
Kaila Graczyk
Kaila Graczyk วันที่ผ่านมา
Rez twin is friends with the gamemaster
Lupita Mary
Lupita Mary วันที่ผ่านมา
Is Daniel in this
Lupita Mary
Lupita Mary วันที่ผ่านมา
You can trust him
Caroline Cyprianos
Caroline Cyprianos วันที่ผ่านมา
Shy does sound like you
Lizbeth Garcia
Lizbeth Garcia วันที่ผ่านมา
Who is your your twin
Sofia Calderon
Sofia Calderon วันที่ผ่านมา
🤨🤨🤨🤨
Not Tfuue
Not Tfuue วันที่ผ่านมา
daniel is SO SUSPISIS
Tammie Rotan
Tammie Rotan วันที่ผ่านมา
Why does she work for Red Hood
Willem Soputan
Willem Soputan วันที่ผ่านมา
A TRACKING DEIVISE
Willem Soputan
Willem Soputan วันที่ผ่านมา
Ok
Magdaly Martin
Magdaly Martin วันที่ผ่านมา
Wat the name of all the game master and how many game masters are.😱
Willem Soputan
Willem Soputan วันที่ผ่านมา
Q for qwadgent
Willem Soputan
Willem Soputan วันที่ผ่านมา
She sounds like u
rylee michel
rylee michel วันที่ผ่านมา
Ask rz twin if she nows who the gamemaster is
Julián Rivera
Julián Rivera วันที่ผ่านมา
I trust daniel ur camera man
Rocks Woods
Rocks Woods วันที่ผ่านมา
I would
Rocks Woods
Rocks Woods วันที่ผ่านมา
I
Family Accouont
Family Accouont วันที่ผ่านมา
do you like fortnight
Marina Cottam
Marina Cottam วันที่ผ่านมา
Does she work for the Red Hood
Scarlett Kennedy
Scarlett Kennedy วันที่ผ่านมา
Why is Daniel out of breath at the end?
Vanja Zabunov
Vanja Zabunov วันที่ผ่านมา
Hi vas
Vanja Zabunov
Vanja Zabunov วันที่ผ่านมา
He vas. Look at roby rube
TRENA KALLINEN
TRENA KALLINEN วันที่ผ่านมา
I think that I do not trust Daniel or the Rz twin or Q or the game master or the red hood !
Jwan jawamis
Jwan jawamis วันที่ผ่านมา
Yup, RZ twin really does sound like you.
Jwan jawamis
Jwan jawamis วันที่ผ่านมา
Ask her where did she get the RED eyes from?🤔
Jwan jawamis
Jwan jawamis วันที่ผ่านมา
Q for RZ twin 1.dose RZ stand for Reabecca Zamolo twin?
Sol Maysonet
Sol Maysonet วันที่ผ่านมา
No dont turst Him 😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😱
america ortega
america ortega 2 วันที่ผ่านมา
I. Thek. Rz.twin. Is. Cad. Rz.twin. Because your here. Twin. And you. Start. With. A. R. Rebecca
america ortega
america ortega 2 วันที่ผ่านมา
I. Meat. To. You. A. R
Bradley russell
Bradley russell 2 วันที่ผ่านมา
Tell her how did she came evil
Brett Rowden
Brett Rowden 2 วันที่ผ่านมา
She's creepy but cinduv cute but the red eyes
Brett Rowden
Brett Rowden 2 วันที่ผ่านมา
Uhhhhh yes
Brett Rowden
Brett Rowden 2 วันที่ผ่านมา
Uhhhhh yyeess
Mark Shell
Mark Shell 2 วันที่ผ่านมา
I love you r videoes
Brett Rowden
Brett Rowden 2 วันที่ผ่านมา
Don't no
Mark Shell
Mark Shell 2 วันที่ผ่านมา
🤐😮😯😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😳😳😳😳😳😳😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😛😛😱😳😳😳😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱😳😳😱😳😱😳😱😳😱😳😱
Michael  Whatley
Michael Whatley 2 วันที่ผ่านมา
I can send you a box or you can send me a box of a little okay
Michael  Whatley
Michael Whatley 2 วันที่ผ่านมา
What is the phone number please address my name is my name is Gracie
Michael  Whatley
Michael Whatley 2 วันที่ผ่านมา
😍😘🤣😙😙😚😗🤩🐈🍉⚽️
Thoedy Reyes
Thoedy Reyes 2 วันที่ผ่านมา
Do you know how is q
diamond pinkprincess
diamond pinkprincess 2 วันที่ผ่านมา
Yes
Maribel bautista
Maribel bautista 2 วันที่ผ่านมา
I want a free March
Alyssa Verni
Alyssa Verni 2 วันที่ผ่านมา
Give this question to RZ twin how do Rebecca friends don’t look at your red eyes and Know its your clone
Mamie Haythorne
Mamie Haythorne 2 วันที่ผ่านมา
Ask her do she have a sige
niko the gamer
niko the gamer 2 วันที่ผ่านมา
The RZ twin must be double jointed because when your double jointed you can escape handcuffs
leopold luke
leopold luke 2 วันที่ผ่านมา
Yes
Marwel Kobi Dela Cruz7
Marwel Kobi Dela Cruz7 2 วันที่ผ่านมา
Ya
Storai Rana
Storai Rana 2 วันที่ผ่านมา
I don't. Trust. Danle. Ok
Nati i Adam Oszczeda
Nati i Adam Oszczeda 2 วันที่ผ่านมา
when did RZ twin start working for the quadrant
Gracie Deems
Gracie Deems 2 วันที่ผ่านมา
She does not sound just like you
saleh fatuma
saleh fatuma 2 วันที่ผ่านมา
Yes she does sound like you
Lightning storm
Lightning storm 2 วันที่ผ่านมา
Cwc
Ken Rich
Ken Rich 2 วันที่ผ่านมา
You bid you
Shaunda Godette
Shaunda Godette 2 วันที่ผ่านมา
Is she a robot
Ryleigh Oneil
Ryleigh Oneil 2 วันที่ผ่านมา
Don’t trust Daniel he lies to you he is working with her
Nour Harry
Nour Harry 2 วันที่ผ่านมา
What’s your favorite color
The real game master Is not good
The real game master Is not good 2 วันที่ผ่านมา
Qi don’t trust Daniel
LPS Queen
LPS Queen 2 วันที่ผ่านมา
get a tracer then see where she is
Zuleykha Dadashova
Zuleykha Dadashova 2 วันที่ผ่านมา
She is one of the hackers she is real red hood
Heather Purnell
Heather Purnell 2 วันที่ผ่านมา
RZ twin stands for rebbaca zomolo twin
solafa aslam
solafa aslam 2 วันที่ผ่านมา
Rz twin and rebacca have the same eye makeup...
solafa aslam
solafa aslam 2 วันที่ผ่านมา
Rz twins eyes are red..
Kodarius Bester
Kodarius Bester 2 วันที่ผ่านมา
Yes she did 😂😂
Cody Irvine
Cody Irvine 2 วันที่ผ่านมา
She sounds like you
Paxlvalvwphxhalqvkhcuydbx
Paxlvalvwphxhalqvkhcuydbx 2 วันที่ผ่านมา
If you like rebecca and Matt Make the heart blue
Paxlvalvwphxhalqvkhcuydbx
Paxlvalvwphxhalqvkhcuydbx 2 วันที่ผ่านมา
The hand blue
Paxlvalvwphxhalqvkhcuydbx
Paxlvalvwphxhalqvkhcuydbx 2 วันที่ผ่านมา
Why are you trying to take down youtube
Paxlvalvwphxhalqvkhcuydbx
Paxlvalvwphxhalqvkhcuydbx 2 วันที่ผ่านมา
(:
David Palencia
David Palencia 2 วันที่ผ่านมา
You shouldn’t trust him
Jesmin Jahan
Jesmin Jahan 2 วันที่ผ่านมา
Why where you made Who hypnotised you
Veric Herdian
Veric Herdian 3 วันที่ผ่านมา
Tazer it can't Shock People
Timothy Matthews
Timothy Matthews 3 วันที่ผ่านมา
He's lying
Rakiatou Abdoulaye
Rakiatou Abdoulaye 3 วันที่ผ่านมา
How did you change your voice
Laila may Thorpe
Laila may Thorpe 3 วันที่ผ่านมา
The GM is some Yt That is Begging with A d or A c That’s for Sure The Name Is DA Of Something ..It might be soon xz
Angelics Ordonez
Angelics Ordonez 3 วันที่ผ่านมา
Tell her do you know where is it like to serve 10 people will you still get the killer man
Sierra Quirk
Sierra Quirk 3 วันที่ผ่านมา
you should not trust the Daniel
ต่อไป
A REALLY Weird PC… - System76 Thelio Review
11:50
The Park 2 - Cyanide & Happiness Shorts
1:26
มุมมอง 982 425
ESCAPING THE DOLLMAKER!
14:16
มุมมอง 6 900 000
Pranking My Girlfriend So Hard She CRIES!
16:01
VFX Artists React to THE PREQUELS Bad & Great CGi
15:27
I'm Gay - Eugene Lee Yang
5:09
มุมมอง 8 655 438
TRY NOT TO LAUGH CHALLENGE #24 w/ THE TRY GUYS
24:06
XXXTENTACION - Documentary Trailer
0:43
มุมมอง 1 467 558