มืด

Summer Walker - "Sense dat God gave you" with Sexyy Red 

Summer Walker
ติดตาม 2.4M
มุมมอง 7M
99% 153 000

เพลง

เผยแพร่เมื่อ

 

21 พ.ย. 2022

แชร์:

แชร์:

ดาวน์โหลด:

โหลดลิงค์.....

เพิ่มลงใน:

เพลย์ลิสต์ของฉัน
ดูภายหลัง
ความคิดเห็น    
@mikaylakay9357
@mikaylakay9357 ปีที่แล้ว
Just imagine even if she wasnt famous she still would go viral for this😂😂
@gomolemopailane6447
@gomolemopailane6447 ปีที่แล้ว
No seriously 😂
@KeepingUpWithNay809
@KeepingUpWithNay809 ปีที่แล้ว
Maaan🤣🤣🤣🤣🤣
@ladiiboadams9111
@ladiiboadams9111 ปีที่แล้ว
Nah frfr 😂🤣
@salvadoruribemaximo1849
@salvadoruribemaximo1849 ปีที่แล้ว
Nobody’s is famous
@vedavathi47goverdhana4
@vedavathi47goverdhana4 ปีที่แล้ว
We can discuss
@ladyboiava
@ladyboiava ปีที่แล้ว
I had no clue Summer Walker had this kind of humor in her. Never expected this type of music from her either but I love it and I'm here for it.❤️
@johnathanwalker6153
@johnathanwalker6153 ปีที่แล้ว
Gotta go listen to her other song “I need some money” same type of funny vibes
@aIeyah
@aIeyah ปีที่แล้ว
cause u a new gen
@ladyboiava
@ladyboiava ปีที่แล้ว
@@aIeyah I'm 33 years old.
@JiliannaPerez
@JiliannaPerez ปีที่แล้ว
Summer Walker’s sense of humor is literally the best thing in this world rn😂😂
@trawlins396
@trawlins396 ปีที่แล้ว
It's good to know this is a joke. Still. .. .
@lanasiastevens1108
@lanasiastevens1108 ปีที่แล้ว
FR
@thefenns8083
@thefenns8083 ปีที่แล้ว
@@trawlins396She’s fr but y’all taking it as a joke!
@trawlins396
@trawlins396 ปีที่แล้ว
@@thefenns8083 I thought it was a joke? 🤷‍♀️. If not, that's a shame cause its real tacky. Not a good look.
@allistertenpenny6871
@allistertenpenny6871 8 หลายเดือนก่อน
Ah another great musical venture by the brilliant Sexyy Red. The eloquent stringing together of words to create a mural for the ears is truly why she is a musical genius
@legltrapn196
@legltrapn196 6 หลายเดือนก่อน
😂😂😂😂😂😂😂😂
@beanzrgross2648
@beanzrgross2648 5 หลายเดือนก่อน
Damn right
@christybullie7542
@christybullie7542 5 หลายเดือนก่อน
Bwahahahahha🤣
@ImmortalExplorer
@ImmortalExplorer 5 หลายเดือนก่อน
It's as if she's channelling Kahlil Gibran.
@cjdm9288
@cjdm9288 5 หลายเดือนก่อน
@@ImmortalExplorerthat was foul😂😂😂😂😭😭😭😭😭😭😭😭😭
@tequila7273
@tequila7273 ปีที่แล้ว
The chorus always gets me😂😂😂
@stranger_thingsshatwincash7906
@stranger_thingsshatwincash7906 11 หลายเดือนก่อน
Same
@stranger_thingsshatwincash7906
@stranger_thingsshatwincash7906 11 หลายเดือนก่อน
😭🤣🤣🤣😭😭
@rod7562
@rod7562 8 หลายเดือนก่อน
@@stranger_thingsshatwincash7906 who is that in your pfp???
@bstokeling91
@bstokeling91 7 หลายเดือนก่อน
Pregnant in black forces is a different kind of energy 😭
@AngelHxze
@AngelHxze 7 หลายเดือนก่อน
Lmfaoooooo
@Levi_TMM
@Levi_TMM 6 หลายเดือนก่อน
LMAO
@BristelSilverman-pl9mz
@BristelSilverman-pl9mz 6 หลายเดือนก่อน
😂😂😂😂
@ThatsBrisWorld
@ThatsBrisWorld 6 หลายเดือนก่อน
Too funny 😂😂
@malakioraka3987
@malakioraka3987 ปีที่แล้ว
she’s come a very long way in the industry, she is clearly much more comfortable in her place. love this. so fun.
@___000O
@___000O ปีที่แล้ว
💭
@___000O
@___000O ปีที่แล้ว
@@wiseguy240Winston 🙂
@BIGEARL1948GAMING
@BIGEARL1948GAMING ปีที่แล้ว
You are SICK!
@1g0cr8zy8
@1g0cr8zy8 ปีที่แล้ว
@@BIGEARL1948GAMING sick why ? tf..
@londonfalls6599
@londonfalls6599 ปีที่แล้ว
I will FOREVER love rachet music. Big SEXY been dropping HEAT lately. Keep yo foot on the NECKS.🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
@LUISTHEBOOTYCLAPPER
@LUISTHEBOOTYCLAPPER ปีที่แล้ว
Your one of them why would anyone doubt you dislike it dusty
@LifewithEugena
@LifewithEugena ปีที่แล้ว
@@LUISTHEBOOTYCLAPPER why Yu hating
@xjackinn
@xjackinn ปีที่แล้ว
racially motivated.
@dwaynelewis7809
@dwaynelewis7809 ปีที่แล้ว
@@LifewithEugena because this is promoting a bad image in our community
@gabriellesalinas15
@gabriellesalinas15 11 หลายเดือนก่อน
I like how the little boy is just straight chillin the whole time not caring about what they are doing 😂
@thefenns8083
@thefenns8083 9 หลายเดือนก่อน
@@winterprincess2005 Every single one of y’all shall be counted as a dog we all know what a female dog is.🐩
@bryannag.
@bryannag. 8 หลายเดือนก่อน
🤣🤣
@sandbear45
@sandbear45 8 หลายเดือนก่อน
He will when he get older
@alivia3813
@alivia3813 17 วันที่ผ่านมา
I did not know Sexyy Red was going to get so big but I’m so proud of her! Love this song
@lobae9638
@lobae9638 ปีที่แล้ว
"My back hurt cause I'm too thick" I can relate for real
@jenifermunozchavez2523
@jenifermunozchavez2523 11 หลายเดือนก่อน
M😊
@nunu559
@nunu559 11 หลายเดือนก่อน
rss
@prettyalina7237
@prettyalina7237 11 หลายเดือนก่อน
laying down because of it LOL
@ayanasheree_
@ayanasheree_ 7 หลายเดือนก่อน
Every once in a while when I’m feeling down, I watch this video lol
@lolodarling561
@lolodarling561 6 หลายเดือนก่อน
Same 😂😂😂
@rburke1017
@rburke1017 5 หลายเดือนก่อน
I watch this at least once a week. It’s my favorite thing ever. The best happy accident I ever found ♥️
@premesupreme713
@premesupreme713 4 หลายเดือนก่อน
😂😂😂😂😂
@devinpickett7182
@devinpickett7182 2 หลายเดือนก่อน
@@rburke1017🤣🤣🤣🤣🤣🤣exactly
@ambercampbell1965
@ambercampbell1965 ปีที่แล้ว
I loveeeeeeee how Summer never takes life too serious...I love this for her!
@carsondouglas8600
@carsondouglas8600 ปีที่แล้ว
Her stomach stuck out like lawanna from next friday. "You caint just quit me im pregnant wit chur baby"💀💀😂
@meliycon-roma4112
@meliycon-roma4112 ปีที่แล้ว
She posted ur comment on ig
@kimcelestine5521
@kimcelestine5521 ปีที่แล้ว
Were such an aries
@lywwvol
@lywwvol ปีที่แล้ว
@@kimcelestine5521 Aries gang ♈️
@battlerudee
@battlerudee ปีที่แล้ว
🥴
@tshya206
@tshya206 ปีที่แล้ว
summer literally has no care in the world 😂😂😍 living for her
@helenahall4893
@helenahall4893 ปีที่แล้ว
@Ysl, Yummy, and one day, not having a care in the world will lead you down a dark path, only God can save you from.
@DBZAOTA482
@DBZAOTA482 ปีที่แล้ว
At least slow down for the upcoming baby
@i_CTRL1003
@i_CTRL1003 11 หลายเดือนก่อน
@@helenahall4893 u only live once loosen up Cathy the Christian. Also not everyone believes in god bro😂
@migueldomina190
@migueldomina190 11 หลายเดือนก่อน
@@i_CTRL1003 if this WHT you believe in well damn you on the wrong earth.
@wibtcp1518
@wibtcp1518 ปีที่แล้ว
she needs to release this as an actual song
@lvnszn5754
@lvnszn5754 ปีที่แล้ว
the fact that i’d actually listen to it 💀
@shaniahtolbert3485
@shaniahtolbert3485 5 หลายเดือนก่อน
I just want this song on Apple Music and I don’t think that’s too much to ask for 🤷🏾‍♀️😂
@Ida-xj2cr
@Ida-xj2cr 4 หลายเดือนก่อน
i’m really out here waiting
@aramishoward6307
@aramishoward6307 3 หลายเดือนก่อน
Facts girl!!! I can’t stop laughingn
@wyteboywalt505
@wyteboywalt505 หลายเดือนก่อน
Spotify for me, but seriously! Why isn't it streamable 😭
@shottienharry
@shottienharry หลายเดือนก่อน
Right I hate having to come to THvid for it
@ajmartinez1295
@ajmartinez1295 ปีที่แล้ว
This why shes been my #1 artist for a third year in a row since ive gotten spotify🤣 she is so creative, I LOVE IT
@Redka.
@Redka. ปีที่แล้ว
She’s number 2 by me right after Beyoncé
@andreparker3489
@andreparker3489 ปีที่แล้ว
Same fr 😂
@thefenns8083
@thefenns8083 9 หลายเดือนก่อน
@@andreparker3489 Every single one of y’all shall be counted as a dog we all know what a female dog is.
@michaelmentality
@michaelmentality 3 หลายเดือนก่อน
you call this creative?
@mime8737
@mime8737 7 หลายเดือนก่อน
Need this on the radio and more airplay! This is my favorite song by her so far!!! Wish she woulda made a whole album like this during her pregnancy!
@wyteboywalt505
@wyteboywalt505 หลายเดือนก่อน
That woulda been too much 🔥🔥🔥 tha streets wouldn't be able to handle it
@niyah34
@niyah34 ปีที่แล้ว
This is so much fun. 😂 & honestly, it’s the Honda for me. Brings everything together 😂
@brittanikrystin5279
@brittanikrystin5279 ปีที่แล้ว
Yasss the Honda sealed the deal!! Lol and the black low forces! Lol
@allthingsaishaa
@allthingsaishaa ปีที่แล้ว
Fr tho!🤣
@martreanaisaac7702
@martreanaisaac7702 ปีที่แล้ว
Right that Honda clean on Ma momma
@withmelindajo
@withmelindajo ปีที่แล้ว
The song we didn’t know we needed until summer told us yes 😅
@chelly273
@chelly273 ปีที่แล้ว
Yesssss it does😂😂😂
@nhiyaaswrldd5503
@nhiyaaswrldd5503 ปีที่แล้ว
sexyy red finally gone get the recognition she deserves i love thissssss !
@Masonsalinas
@Masonsalinas 11 หลายเดือนก่อน
Yes she been dropping fire since before ah 1000 jugs
@linaiyaa7953
@linaiyaa7953 3 หลายเดือนก่อน
AND SHE DIDDD
@Tobzzzz_
@Tobzzzz_ 3 หลายเดือนก่อน
U called it! She’s up rn
@Likethekeys
@Likethekeys ปีที่แล้ว
I need this to be on streaming services!
@DrGaslight187
@DrGaslight187 7 หลายเดือนก่อน
I’ve said this before and I’ll say it again. Sexyy Red is a generational talent
@leonieshaross9875
@leonieshaross9875 4 หลายเดือนก่อน
WHAT 🤨
@TrillGawdThibodeaux
@TrillGawdThibodeaux 3 หลายเดือนก่อน
A destroyer to a whole generation
@zsaqell
@zsaqell ปีที่แล้ว
The anthem we didn’t know we needed 🎉🎉🎉🎉
@Miyahs_Relatable
@Miyahs_Relatable 11 หลายเดือนก่อน
The stereotypes are real, this is a ghetto mess, I celebrate the black women and black men who are not ghetto and respect themselves.
@loshamarinecampbell7514
@loshamarinecampbell7514 11 หลายเดือนก่อน
I love it!!
@zsaqell
@zsaqell 11 หลายเดือนก่อน
@@Miyahs_RelatableGirl Boo 👊🏾👊🏾 this shit SLAPS 🎉🎉🎉🎉🔥🔥🔥🔥🔥
@JoshprinePrine
@JoshprinePrine 4 หลายเดือนก่อน
This is terrible
@mrsauce9307
@mrsauce9307 3 หลายเดือนก่อน
@@zsaqellbro I bet you a single mother cuz ain’t no way🤦🏽‍♂️
@BadBittyT_
@BadBittyT_ 3 หลายเดือนก่อน
I’ll never stop jamming to this song fr 😂
@goaheadtagmeIknowyoumadbitch
@goaheadtagmeIknowyoumadbitch 3 หลายเดือนก่อน
Remedial troll
@gentwhoisoverit6992
@gentwhoisoverit6992 ปีที่แล้ว
I wish more artists did this 🤣💜 like sometimes mess around in the booth and have a good time and just drop it
@owijo5752
@owijo5752 ปีที่แล้ว
The labels won’t let them do it if they can
@djangobxtch6805
@djangobxtch6805 ปีที่แล้ว
@@owijo5752 nah facts
@kiaolane8685
@kiaolane8685 ปีที่แล้ว
Right this the ghetto monopoly 😂
@___000O
@___000O ปีที่แล้ว
💭
@pjetershyti6494
@pjetershyti6494 9 หลายเดือนก่อน
I wished they would perform this on a award show fr
@chosenone9102
@chosenone9102 7 หลายเดือนก่อน
🤦🏾‍♂️🚶🏾‍♂️ What...
@gumptwnbritt
@gumptwnbritt 6 หลายเดือนก่อน
Yesss😂
@tajthegreatone9326
@tajthegreatone9326 6 หลายเดือนก่อน
BET would approve this message
@mrsauce9307
@mrsauce9307 3 หลายเดือนก่อน
Wtf why?
@pjetershyti6494
@pjetershyti6494 3 หลายเดือนก่อน
@@mrsauce9307 the iconic image of it alll
@aleximalong
@aleximalong ปีที่แล้ว
she’s so good she can make a rap song, love it 😭
@sophiamaria2985
@sophiamaria2985 21 วันที่ผ่านมา
This was so iconic I wish they’d do another
@chamiya1106
@chamiya1106 ปีที่แล้ว
GOD IS GOOD , SPREAD THE GOSPEL BEFORE IT’S TO LATE AMENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 🙏🏾🙏🏾🤍🤍🫶🏾🫶🏾💕💕❤️❤️
@freddyvaldovinos4735
@freddyvaldovinos4735 ปีที่แล้ว
😂 fax
@bravelysoundsasha3859
@bravelysoundsasha3859 ปีที่แล้ว
amen 🙏🏽❤️
@burgerbuns3037
@burgerbuns3037 ปีที่แล้ว
Amen
@vatinalong4517
@vatinalong4517 ปีที่แล้ว
Amen
@dashaunda3771
@dashaunda3771 ปีที่แล้ว
Amen
@akemahsdrofla5704
@akemahsdrofla5704 7 หลายเดือนก่อน
My first time hearing this. I loveee Summer and Big Sexy for this… Big Sexy is going to creep in the game and win hearts of the real because she is authentic and very relatable. Fun music!
@syd2909
@syd2909 6 หลายเดือนก่อน
the fact u were right since shes number one on itunes right now and got a feature off nicki
@Crazy__bewtiful
@Crazy__bewtiful 3 หลายเดือนก่อน
AND YOU WERE RIGHT! I love her!
@marztitus3472
@marztitus3472 2 หลายเดือนก่อน
Comments don’t usually age well on THvid but yours did ❤️‍🔥
@blizzred2143
@blizzred2143 ปีที่แล้ว
Her humor really shines here 😂, we need a whole mixtape with this whole hoochie momma ratchetness
@brendaechimina1335
@brendaechimina1335 ปีที่แล้ว
I feel you
@___000O
@___000O ปีที่แล้ว
💭
@bunnisubs
@bunnisubs ปีที่แล้ว
what are you going on about bro 😭
@eliottlindsey40
@eliottlindsey40 ปีที่แล้ว
@@bunnisubs this is completely ghetto af. This is why people laugh at our women. Look at all the trash music our people listen to.. it's getting worse ever generation. And as a people it's getting wrose
@baddiegirlhot19
@baddiegirlhot19 ปีที่แล้ว
Como eu amo o jeito que a Summer tá se sentindo confortável e mostrando o seu lado engraçado ksksksksks tu é perfeita em tudo garotaa kekeksksksskks
@jodiemyrie2975
@jodiemyrie2975 ปีที่แล้ว
This song live in my head rent free I love it
@alaniwillis9367
@alaniwillis9367 3 หลายเดือนก่อน
This is too good to not be on all platforms!
@Crazy__bewtiful
@Crazy__bewtiful 3 หลายเดือนก่อน
Right! I had to record it so I can’t listen to it on the regular.
@bhfdlp6874
@bhfdlp6874 ปีที่แล้ว
summer is so funny and humorous 😂
@Donkey67
@Donkey67 4 หลายเดือนก่อน
Just love y’all energy. 🥰🥰
@lovelyla8179
@lovelyla8179 ปีที่แล้ว
I’m bumping this in my car idc how any one feel about it 😂😭
@AlexisMartinez-ys3mg
@AlexisMartinez-ys3mg ปีที่แล้ว
As fuck 😂😂😂😂
@quendablaze3413
@quendablaze3413 ปีที่แล้ว
SHID ME TOO,
@dy.x03
@dy.x03 ปีที่แล้ว
DONT LEAVE ME ROUND YO MANN
@ReisePiece
@ReisePiece ปีที่แล้ว
It’s been stuck in my head for days 😂😂😂
@ItzyagirlV
@ItzyagirlV ปีที่แล้ว
😂😂😂😂😂
@234wario
@234wario 11 หลายเดือนก่อน
This gives me 2013-2014 vibes 😂
@gumptwnbritt
@gumptwnbritt 6 หลายเดือนก่อน
It really does lol
@_Goya_
@_Goya_ ปีที่แล้ว
On repeat bc i know it’s not what summer do and it’s lit 🔥 😊
@ladyboiava
@ladyboiava ปีที่แล้ว
I didn't know we needed this but we did
@dereomiebi977
@dereomiebi977 5 หลายเดือนก่อน
Love It.. You can hear and feel the fun these Grown Women were having.. and it translates to the fun I'm having watching and listening to this 😂😂😂😂
@samanthanelson8820
@samanthanelson8820 ปีที่แล้ว
Summer twerking while pregnant and on top of a car is giving me life🙌😂😂 I love her so much
@gregwhite3986
@gregwhite3986 ปีที่แล้ว
How?
@melodyvovan9205
@melodyvovan9205 ปีที่แล้ว
@@gregwhite3986 try to walk in women's shoes you ll figured it out
@majin6559
@majin6559 11 หลายเดือนก่อน
@@melodyvovan9205 Huh? 😂
@Sammie551
@Sammie551 9 หลายเดือนก่อน
She's really pregnant? It's not a joke?? 😳
@radhalila2050
@radhalila2050 6 วันที่ผ่านมา
It’s honestly a song I genuinely listen to everyday because it fyeeeeee
@datboisaan
@datboisaan ปีที่แล้ว
🔥🔥🔥🔥 I’m Glad Summer Walker linked up with Sexyy Red she deserves the shine
@sara_w-o_an_h
@sara_w-o_an_h ปีที่แล้ว
Super facts💯
@CHSITY1
@CHSITY1 ปีที่แล้ว
I know right
@TheMatie123
@TheMatie123 ปีที่แล้ว
They reall friends it’s a few songs on soundcloud
@joyjourney4596
@joyjourney4596 ปีที่แล้ว
Right 💜❤💜♥️ yoooooo🤞🏽🎶
@auntkiaaa8299
@auntkiaaa8299 ปีที่แล้ว
Just played this like 20times let’s go summer ❤
@estevens4654
@estevens4654 ปีที่แล้ว
This was definitely 🔥. Yall brought the fun back to it and I can dig it.
@deisaccjohnson1491
@deisaccjohnson1491 3 หลายเดือนก่อน
😂😂😂😂 this shit funny as hell ...I was picturing what my grandma face expression would be like if I played this out loud for her 😂😂😂
@Dia11213
@Dia11213 ปีที่แล้ว
I really love this song !!!! “Put the cash straight in my handdddd”
@princessknight101
@princessknight101 7 หลายเดือนก่อน
still waiting for this to be on my Apple Music so I can drive on the highway blasting this
@itsrealkenna
@itsrealkenna ปีที่แล้ว
The reason Summer has had so much success is because her music is authentic. She built a loyal fanbase through focusing on his craft, and not being pressured into sounding like other artists. Her success continues to inspire me. Hopefully one day my music can touch the masses such as Summer. But as for now I’m just happy being a fan
@sarahdaly
@sarahdaly ปีที่แล้ว
It won't unless u promote ignorance or drugs or murder
@brokenchainsofsatan2817
@brokenchainsofsatan2817 ปีที่แล้ว
Right
@penquinzz9044
@penquinzz9044 ปีที่แล้ว
@@sarahdaly “how the hell is it racism?”
@kyngtr0up305
@kyngtr0up305 ปีที่แล้ว
Well I love summer Walker but pnd did help her tremendously
@iitssjohnnyyy
@iitssjohnnyyy ปีที่แล้ว
We need this as a single
@trinibarbie2161
@trinibarbie2161 ปีที่แล้ว
SUMMER DESERVES 100 GRAMMYS FOR THIS ONE
@charlinda_is_her_2058
@charlinda_is_her_2058 6 หลายเดือนก่อน
This song is hilarious 😂😂😂😂 i love it❤
@stephanypaula4689
@stephanypaula4689 9 หลายเดือนก่อน
eu amooooo ❤🇧🇷
@aaliyahbradford8723
@aaliyahbradford8723 3 หลายเดือนก่อน
This is actually my jam 🙌🏽
@bradyevabs
@bradyevabs ปีที่แล้ว
With how my social anxiety set up...THIS is what I needed to loosen up with my friends 😂😂😂 Thank u Summer and Sexxy red...I needed this!! 💋❤ Finna play this on my way to work!
@ajohnson6586
@ajohnson6586 ปีที่แล้ว
EXACTLY LMAO 🤣
@eliottlindsey40
@eliottlindsey40 ปีที่แล้ว
You and your friends gone be ran through and unmarried or divorced quickly. Real BW stand up and have class
@dahandyman9696
@dahandyman9696 ปีที่แล้ว
Ghetto af 🤦🏾‍♂️
@carlosmitchiner8934
@carlosmitchiner8934 10 หลายเดือนก่อน
Naw thank you Tara for that big smile u have I love your smile u could probably get anything from me with that beautiful smile 😘
@KB.23
@KB.23 8 หลายเดือนก่อน
@@eliottlindsey40 we're not your mama stop projecting what she did on us
@jadeleigh9194
@jadeleigh9194 ปีที่แล้ว
I live for Summer💗 😂😂😂😂 this is really part of who she is.
@winder319
@winder319 ปีที่แล้ว
Eu amei 😂😂❤
@russelljanuary9257
@russelljanuary9257 3 หลายเดือนก่อน
Thank you Summer Walker for presenting Sexxy to the people. She been up after this.
@tajachandler3813
@tajachandler3813 ปีที่แล้ว
Love it the duo I didn’t know I needed 😊❤🎉
@firstplacecase1847
@firstplacecase1847 3 หลายเดือนก่อน
Why isn't this on spotify yet I've been coming back to this for like 4 months to listen to it lol
@user-so6uz4io3k
@user-so6uz4io3k ปีที่แล้ว
summer walker is trolling the industry 😂
@l.seggo.
@l.seggo. ปีที่แล้ว
Literally !!😂😂
@serqetabove5550
@serqetabove5550 ปีที่แล้ว
No she showing her true colors and y’all’s
@ladyboiava
@ladyboiava ปีที่แล้ว
@@serqetabove5550 you may be on to something 💅🏾
@Xeato-cv9td
@Xeato-cv9td ปีที่แล้ว
How?😂😂
@AvieDigital
@AvieDigital 11 หลายเดือนก่อน
@@ladyboiava 💯 😂
@spur0172
@spur0172 ปีที่แล้ว
I Just Love People who are Down to Earth and Do what they Do without Worrying what others Think Straight 🔥 🔥 🔥
@Ricosavagebaby408
@Ricosavagebaby408 ปีที่แล้ว
The fact that I keep coming back to this 😂😂
@darkandlovely23
@darkandlovely23 ปีที่แล้ว
Same 😂
@JacinthKageDagoy
@JacinthKageDagoy 12 วันที่ผ่านมา
Why isn’t this on Spotify 😭
@TightMoneyGripp813
@TightMoneyGripp813 9 หลายเดือนก่อน
Sexyy Red puts that work in on that lyrical and imagination tip. Without a doubt she's 'bout studying her darts 👍🏾🤛🏾
@leahzx
@leahzx 4 หลายเดือนก่อน
a musical masterpiece
@GunsNRoses1213
@GunsNRoses1213 ปีที่แล้ว
The duo the world doesn't deserve, yet received! 😂💯
@spyjackson5683
@spyjackson5683 ปีที่แล้ว
Yes
@Lilyflower7199
@Lilyflower7199 ปีที่แล้ว
Right
@K1NGVISIONTV
@K1NGVISIONTV 10 หลายเดือนก่อน
This is disturbingly DOPE!
@nicolasromero6899
@nicolasromero6899 6 หลายเดือนก่อน
🤣🤣🤣🤣🤣
@tumelomothokgwane8994
@tumelomothokgwane8994 11 หลายเดือนก่อน
1:57 this part always takes me out 🤣 still fire tho 🔥
@kiarapreston5120
@kiarapreston5120 11 หลายเดือนก่อน
?
@CollegeGurl504
@CollegeGurl504 4 หลายเดือนก่อน
Why am I just discovering this!!!! I ❤ Summer and Sexyy Red . And them together is a vibe
@JQLNBADASS
@JQLNBADASS 11 หลายเดือนก่อน
Please drop more of this style content!! You’re so creative I love it
@TheBeautifullyUnique
@TheBeautifullyUnique หลายเดือนก่อน
Summer I literally love your whole existence ❤
@krismajors
@krismajors ปีที่แล้ว
I love seeing artists just wind up and just not take shit seriously I love this
@kellymoyo6079
@kellymoyo6079 11 หลายเดือนก่อน
Been on repeat for the past two weeks 😂❤
@LegendaryBaddie
@LegendaryBaddie ปีที่แล้ว
Love summer she’s so realistic 😂
@nabiasali5574
@nabiasali5574 หลายเดือนก่อน
This being Sexyy Red is mind blowing 😂❤
@cecedior7426
@cecedior7426 15 วันที่ผ่านมา
righttt😭😭
@andrep7120
@andrep7120 ปีที่แล้ว
BW never disappoint. Good for yall.
@DJKidd301
@DJKidd301 ปีที่แล้ว
Somehow the BM fault
@starbright3509
@starbright3509 10 หลายเดือนก่อน
Where all this talk when way more black men rap about typical violence and gangs, and crimes?
@andrep7120
@andrep7120 10 หลายเดือนก่อน
@@DJKidd301 yup its always somehow our fault for everything they do or don't do. Accountability is not something they agree with.
@omariorou1339
@omariorou1339 7 หลายเดือนก่อน
@@andrep7120 dudes is rapping about guns and gang sh*t. Stop it
@andrep7120
@andrep7120 7 หลายเดือนก่อน
@@omariorou1339 said what I said 🤡
@faithcupp3204
@faithcupp3204 15 วันที่ผ่านมา
This song made me smile!!!!!
@xoxobriaa_
@xoxobriaa_ ปีที่แล้ว
I can’t stop playing this song 😵‍💫
@nouserbri
@nouserbri 11 หลายเดือนก่อน
Literally love her humor
@ireeshgray4504
@ireeshgray4504 3 หลายเดือนก่อน
THIS NEEDS TO BE ON APPLE MUSIC ASAP
@Sst.n.
@Sst.n. หลายเดือนก่อน
And spotify
@elirausa
@elirausa ปีที่แล้ว
Sense dat God gave you Lyrics [Verse 1: Summer Walker] Bald head, scallywag, ain't got no hair on my cat If I don't get my cheese, nigga, 6ix9ine, you can call me a rat I call your bitch and blow up the spot Ca-call the feds and blow up the trap Everybody be goin' to jail so I think it's best that you call me back It's my money and I need it now, take it anyway and anyhow You tryna hit this pussy, nigga, I hope you got a few hundred thousands Buy me bags and buy me shoes, you know exactly what to do We speedin' down 285 I'm high as fuck and finna have a good time [Chorus: Summer Walker] Put that cash straight in my hand If you got the sense that God gave you Don't leave me 'round your man We finna tear down them mall You know we got a plan I drop the Perc in his drink And I don't give a damn [Interlude: Sexyy Red, Summer Walker] North side No, no, sure don't North side [Verse 2: Sexyy Red] Bald head, scallywag Lick between my booty crack I'm a hoochie mama, slash hoodrat Hoes hate on me 'cause my coochie fat Put a Perc-30 in my asshole Your bitch boring, she a lame hoe I fuck good and cap dough Real ghetto bitch with a bankroll I want a dread head like Chief Keef Put it on him, make him marry me High box me in the SRT, ain't no pullin' over, we high speed I'm stank walkin' on my sexy shit My back hurt 'cause I'm too thick You my nigga, that's my dick, but if you go to jail, better call ya bitch [Chorus: Sexyy Red] Nigga put that dick Balls deep in my liver (Sexy, sexy) If you got the sense that God gave you Don't leave me 'round your nigga (Sexy, sexy) He finna eat this ass I made him spend them bands (Sexy, sexy) Went through the pussy nigga pockets 'Cause he was too high off the Xans (Sexy, sexy) [Outro: Sexyy Red] North side, north side Yeah, yeah, yeah, you know what the fuck goin' on I got my bitch Summer in this motherfucker with me We on that hoochie mama shit We don't give a fuck, you already know We drop the kids off to their motherfuckin' grannies Fed, washed up, you know, put to sleep Outside, bouncin' ass in the streets You know what I'm sayin'? We out this bitch
@CoraBlacky
@CoraBlacky ปีที่แล้ว
Love youuu thanks
@elirausa
@elirausa 10 หลายเดือนก่อน
@@CoraBlacky ❤️💕
@charmbizzle
@charmbizzle 10 หลายเดือนก่อน
The comment we all didn't think we needed 😅
@tamaraoliveira7296
@tamaraoliveira7296 9 หลายเดือนก่อน
Aaaaaaaaah 💖💖💖
@TheRealPasseionn
@TheRealPasseionn 3 หลายเดือนก่อน
I need another collab asap 😭❤️ im obsessed 😂
@desireereyna5998
@desireereyna5998 ปีที่แล้ว
I want more rap songs from summer 😍🤪
@bryanmevii2517
@bryanmevii2517 ปีที่แล้ว
HAHA NO
@TheGirlChyna
@TheGirlChyna ปีที่แล้ว
WE DON’T 😭😭 for fun yes but not serious songs
@justbrii8279
@justbrii8279 ปีที่แล้ว
Lol I’m like super summer Walker fan…. But I ain’t gone lie this wasn’t it. I’m sorry …
@d-flayoungguillaume2492
@d-flayoungguillaume2492 ปีที่แล้ว
Bby
@d-flayoungguillaume2492
@d-flayoungguillaume2492 ปีที่แล้ว
@@TheGirlChyna bby
@robphatt2671
@robphatt2671 11 หลายเดือนก่อน
I can’t get “if you got the sense that God gave yooooooooou” out of my head 🥰😍❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🔥🔥🔥🔥
@SCARFBELLA
@SCARFBELLA 10 หลายเดือนก่อน
My son can’t stop watching this ! He’s finds it hilarious 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@aishastreet5475
@aishastreet5475 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
When I listened to this I had no idea Sexyy was gonna end up being my favorite artist 😩
@laraskew13
@laraskew13 ปีที่แล้ว
Let’s not act like Summer didn’t eat. I love it
@Motherearth35
@Motherearth35 4 หลายเดือนก่อน
I like them both unapologetic and all. Love it
@amberjohn5872
@amberjohn5872 ปีที่แล้ว
It’s the fact she got a whole belly out and rapping like this 🤣🤣🤣. I love it!!!
@Micc248
@Micc248 ปีที่แล้ว
@@blacksun6245 ratchet *
@Micc248
@Micc248 ปีที่แล้ว
@@amberjohn5872 😂
@blacksun6245
@blacksun6245 ปีที่แล้ว
@@Micc248 sorry I'm using the speech text on my phone
@Micc248
@Micc248 ปีที่แล้ว
@@blacksun6245 that’s ok bro
@salady738
@salady738 11 หลายเดือนก่อน
I listen to this song everyday. I was just in the hospital lol listening to this ❤️. Help me smile through my pain.
@DK-cs1gr
@DK-cs1gr ปีที่แล้ว
Man I love Summer Walker for this. 🤣🤣🤣🤣🤣
@unamitchell7461
@unamitchell7461 26 วันที่ผ่านมา
BANGER 🔥 🔥 🔥 🔥
@empressszn
@empressszn ปีที่แล้ว
Love it ❤
@Christina-mg5tb
@Christina-mg5tb 7 หลายเดือนก่อน
This is literally the best collab of the century! 😂❤
@kableboi
@kableboi ปีที่แล้ว
This was damn hilarious and enjoyable. I laughed so hard while dancing around like a hood chick😫😭
@kalibuG
@kalibuG ปีที่แล้ว
@@QLC88them mfs be drugging they damn self Ik u be hearing these men talking bout popping pills
@QLC88
@QLC88 ปีที่แล้ว
@@kalibuG nah this shit is about as bad as Rick Ross saying putting molly's in someone cup that is sick af
@TheJasmiere
@TheJasmiere ปีที่แล้ว
@@QLC88no it’s not lol stop it.
@mikeraking4239
@mikeraking4239 ปีที่แล้ว
This is hilarious I love it 😂
@juliuswitherspoon8722
@juliuswitherspoon8722 11 หลายเดือนก่อน
This the type of shit you play in yo car at 2am. It's like #SummerWalker knew this would be a gas station song. Respect.🤟🔥
@promisefrancis-lu6wg
@promisefrancis-lu6wg หลายเดือนก่อน
I love it here. ❤❤❤
@lifeasmaya23
@lifeasmaya23 ปีที่แล้ว
I love it 😂🥰 this was fun to watch cause why I was dancing with them 😂
ต่อไป
AR3NA - ACTION  [ OFFICIAL M/V ]
03:28
มุมมอง 583K
Sampha - Can't Go Back (Official Video)
3:45
Big A-Demon Time
2:34
มุมมอง 1.6K
JA MORANT
2:52
มุมมอง 274
BM - Lowkey _ M/V
2:17
มุมมอง 111K
Poppy - Flicker (Official Music Video)
2:23
NMIXX “Soñar (Breaker)” M/V
3:05
มุมมอง 13M