มืด

The Hardest Class at Harvard

Gohar Khan
ติดตาม
มุมมอง 3 010 109
98% 228 000 3 100

I'll edit your college essay! 📝 nextadmit.com

เผยแพร่เมื่อ

 

18 ต.ค. 2021

แชร์:

แชร์:

ดาวน์โหลด:

โหลดลิงค์.....

เพิ่มลงใน:

เพลย์ลิสต์ของฉัน
ดูภายหลัง
ความคิดเห็น 2 587
Shivanshu
Shivanshu ชั่วโมงที่ผ่านมา
Gotta study this for iit
Frankie Femino
Frankie Femino ชั่วโมงที่ผ่านมา
Didn’t bill gates drop out of college tho?
Cherilyn's Arts
Cherilyn's Arts ชั่วโมงที่ผ่านมา
I can't even answer simple algebra stuff lmao
Mal
Mal ชั่วโมงที่ผ่านมา
I bet most of the ones that stayed were Asian
The barrel
The barrel ชั่วโมงที่ผ่านมา
"People keep making ways to make life easier but it also makes it harder" - the philosophy of why math f.. exist
GigoMort
GigoMort ชั่วโมงที่ผ่านมา
I love math but this looks like straight gibberish to me
Mr. Crimson
Mr. Crimson ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thank god ill never go to Harvard Im so lucky that im dumb
SilverWindGT
SilverWindGT ชั่วโมงที่ผ่านมา
I wanna take this class now math has always been so easy to me I apply to Harvard next year prolly won't get in but if I do I'll definitely see if I can tackle this class
True Spidy
True Spidy 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
This kind of math is like youre learning a new language.
Pixelcraftian
Pixelcraftian 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Imagine the final question is 1 + 2, It’d probably be something fun to lift off the stress of doing one of the hardest quizzes you’ve ever done.
ElaOut
ElaOut ชั่วโมงที่ผ่านมา
I would just overthink it ngl
cheems
cheems ชั่วโมงที่ผ่านมา
fr
Quinn Mullen
Quinn Mullen 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I would just be that kid who texts the smart guy at like 2 am asking for the homework answers
BLACKLIST •
BLACKLIST • 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Me struggling with precalculus: **balls up into fetal position**
Quidpro Quo
Quidpro Quo 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I bet flat earthers would do well in this class
gottagetagrip
gottagetagrip 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
This sounds like my worst nightmare.
Just another BTTF Super-Fan
Just another BTTF Super-Fan 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I saw those questions, and I threw my phone halfway across the world. I couldn't imagine how hard that would be for a 7th grader to answer.
BeastlyDragoon
BeastlyDragoon 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Why did I know it’d be a math class of course it’s math
Pari Mundra
Pari Mundra 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Sounds like depression to me
Anna
Anna 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Yes but walmart is more selective
Foo22
Foo22 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
a dude like me would easily pass the class 🤷🏿‍♂️🤷🏿‍♂️🤷🏿‍♂️🤷🏿‍♂️
Tortellini Fettuccine
Tortellini Fettuccine 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Interesting how American late stage capitalist propaganda has basically created a hive mind of common association with rich people as intelligent or amazing rather than what they truly are, exploiters.
Chongyuns popsicle
Chongyuns popsicle 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Damn and I can’t even do decimal division
Im extinct
Im extinct 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I can't even do division bruu
The_LEA_project !
The_LEA_project ! 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
And here I am not even understanding high school math
Lucky Bhandari
Lucky Bhandari 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
IIT be like “sure kid”
DeadGAMER
DeadGAMER 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I’m in the 5th gr-
Lox
Lox 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Please read this carefully ; Every one of us has sinned against God. We’ve lied, we’ve stolen, we’ve sinned sexually, and we’ve taken His name in vain; which makes us liars, thieves, fornicators and blasphemers ... Yet this is only four of our many transgressions . The problem is, we can never ‘outweigh’ our sin with good works because God is perfect in Holiness, meaning his standard is beyond our reach. He is also perfect in Justice, meaning, he will bring EVERY sin to light. The punishment for our sin is death, and Hell; a place of Eternal Fire, where there will be weeping and gnashing of teeth . Fortunately God is also perfect in Love; so 2000 years ago, he left his throne in heaven, and came to earth as a man named Jesus Christ. While here, he lived a perfectly righteous life, only to take the punishment that We deserved; Our sinless creator became Our sin, and endured a gruesome death on a cross for our sake . Right before he died, he said ‘it is finished’ .. meaning, the debt for our sins has been paid in full. And on the third day, he defeated death and rose from the grave. So now, we can go free from the wrath of God’s judgement not by earning it, but rather, as a free gift of grace .. Except gifts can be either accepted or rejected. So this is what you must do in response ; Humbly admit to God that you have sinned against him. Then, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, and your Savior. ( Romans 10:9 ) . Do this, and you will be saved . If you do so sincerely, God will grant you a new heart which no longer finds comfort in sin, but instead desires to read and obey his word. He will also grant you Eternal life in his presence; The greatest pleasure on earth doesn’t even come close to what God is preparing for believers in the afterlife . You’ve been informed ; Now the choice is yours. What you do with this information will determine where you will be for ETERNITY.. Meaning, this is the single most critical decision you will EVER make . Jesus Christ awaits you this very moment. Do not put off surrendering your life to him, because your tomorrow isn’t guaranteed... and as it is written ( Hebrews 9 : 27 ) ; ‘It is appointed unto man ONCE to die, but after this, THE JUDGMENT’ .
Thomas Turner
Thomas Turner ชั่วโมงที่ผ่านมา
It reminds me of the *_mold in this video_* thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-cJpn0wkihWk.html&.sslva
Dmon !
Dmon ! 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Isn't that a failing of the professor? Your classes aren't just meant to throw work at you of problems you've never done before. You're supposed to be taught how how to go about solving them. Not necessarily give you the answers but to teach you the skills to solve varying kinds of problems...
OwenRat
OwenRat 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
This looks easier than History.
Skeleton
Skeleton 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Nice I am glad I am too dumb to think of joining a class like that that sounds like torture
J BLAST
J BLAST 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I guess you have to have taken class math 55 to work In area 51
CastleBloxFilms
CastleBloxFilms 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Meanwhile Me: *struggling to solve 34 x 65*
Tim Nobody
Tim Nobody 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Go Woke, Math is racist ...
GAMING BY A GAMER
GAMING BY A GAMER 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Maths Problem/Equation Light Yagami:Ease.
Bentley Vianese
Bentley Vianese 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I dont even know how to wipe my ass how do they do math
Pxragon
Pxragon 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
And all the attendants prolly asian 💀
John Pearson
John Pearson 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Romans 3:23 states: "For all have sinned, and come short of the glory of God;". We are all sinners, that have committed at least one sin in our lives, which earns us an eternal punishment in Hell. Revelation states 21:8 "But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.". God sent his Son, Jesus, to Earth as a perfect sinless sacrifice. To take on all the sins of the world; both past, present, and future sins. Shedding his blood on the cross as a blood atonement for all sins. After dying on the cross, he rose from the dead on the 3rd day and rose to Heaven. To show life after death. To show everlasting life through Jesus's sacrifice. John 14:6 states: "Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.". Romans 10:13 states "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.". Eternal life in heaven is just one prayer away. All you have to do is believe that Jesus Christ, the Son of God, died on the cross for your sins. As an atonement for your sins. And rose from the grave on the 3rd day. Ask Jesus to save you of your sins and give you eternal life in Heaven. Salvation is a free and everlasting gift from God. Please don't let pride drag you into eternal punishment in Hell, but ask Jesus to give you eternal life in Heaven. If you're getting a strong feeling of resistance while reading this, it's because Satan doesn't want you to get saved. He wants you to resist, and think it's not real. He wants you in Hell for all eternity with him. Hell is not a fun place, like worldly people like to imagine. It's everlasting torture with no relief. I'm only taking the time to text this, because I want to get the message out. There are so many distractions in life keeping people from witnessing to other people. Keeping people from thinking about salvation. Keeping you from thinking about life after death. Please, ask Jesus into your hearts to save you of your sins and cleanse you from all unrighteousness. Ask him for a place in Heaven, and he will save you from eternal damnation in Hell.
Andy Brown
Andy Brown 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I want to do it
RandomGirlHere
RandomGirlHere 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I have Algebra (I'm only in 8th grade) so technically speaking I skipped 8th grade math and went into "Algebra" or as some ppl call it "9th grade math". Students who don't have Algebra will get annoyed and scared if you show them some algebra stuff. I have showed some ppl and they didnt like it AT ALL! They think algebra is hard puh it's not bad if you understand. So y'all make sure to do good in all your classes trust me if you do, your future will be better than you except it to be😁
nowknow
nowknow 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
This is a first year class and it's really not that hard. It has a high dropout rate because it's an opportunity to knockout both linear algebra and calculus with one course, but most freshman are not prepared.
nowknow
nowknow 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
In all honesty it is more a reflection of the failures in our public school system and demonstrates the need to have stricter standardized testing.
Aaron Yager
Aaron Yager 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Not trying to sound smart or anything but it could be worse
SSMKGAMING TAMIL
SSMKGAMING TAMIL 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I actually completed all the sums
Zeto Boogaloo
Zeto Boogaloo 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
If we are designing classes to make kids fail because they can't learn or because they are not fast enough for that class then it's not education it's competition. Education is learning and gaining not being forced to give up because someone is making it as hard as possible to learn the material.
SomeoneLovesYou
SomeoneLovesYou 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Also woww
AsianSushi AMV 烈
AsianSushi AMV 烈 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Not to brag, but I've never gotten an F in this class
Ægon
Ægon 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Why would anybody do this? What kind of profession actually needs this? None of them, the answer is none of them.
Input cool emoji here Cool
Input cool emoji here Cool 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I am under 15 and know the operations to most of them-
Scarlett Mauner
Scarlett Mauner 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
those problems actually look like hieroglyphics to me
Cameron4242
Cameron4242 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I've had problems similar to this. Assuming that you have the building block knowledge to solve the scenarios the hardest part is explaining it on paper. I would be much easier if a 3D space like virtual reality were used to complete the assignment.
Thomas Turner
Thomas Turner ชั่วโมงที่ผ่านมา
It reminds me of the *_mold in this video_* thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-cJpn0wkihWk.html&.wkdra
Shadowbros Studios
Shadowbros Studios 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Me: Uses google
Sydney Geiger
Sydney Geiger 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
my cousin goes to harvard and she was taking a math class that she dropped out of in the first semester. she said the homework was incredibly hard. it wasn’t this class but i’m just saying how hard it is at harvard where every class is hard
Thomas Turner
Thomas Turner ชั่วโมงที่ผ่านมา
It reminds me of the *_mold in this video_* thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-cJpn0wkihWk.html&.tkhda
Bloody Marshal
Bloody Marshal 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I’m confused what the point is. There is littoral billionaires that didn’t take this class.
ItzCyfi
ItzCyfi 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Haha my dumb ass wouldn’t even get into Harvard to take the class
nxtes
nxtes 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Bruh im only in 8th😔
Elfin Dreamer
Elfin Dreamer 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
This is the shit they put on the Chunin exams
Duckcurrent
Duckcurrent 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Good thing I’m not smart enough to go to Harvard. My mental health can live another day!
ManOfPogchamp Pogchamp
ManOfPogchamp Pogchamp 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I question y ppl even go to that stuff
Eli Swander
Eli Swander 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Me:Gets my test back An F Also me: f*ck this sh*t in out
Cameron Patino
Cameron Patino 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I'm only in 3 grade
rebaked beans
rebaked beans 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I gave up looking at the problems as soon as I saw letters
I'm Gay AF
I'm Gay AF 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
*Me failing freshmen algebra* (ps I'm a freshmen.) 👁👄👁
Anakin Skywalker
Anakin Skywalker 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
The hardest question I was ever asked was if Taiwan is a country
wxddles
wxddles 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
“Some of the smartest students in the world” thank god I don’t have to take it then
Mikey
Mikey 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
me: im 9 so how do i solve this ?
Toast
Toast 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Light work
Drift King 751
Drift King 751 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Noooooooo this looks so hard because I'm in da 6th grade
Chase Martell
Chase Martell 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
50% drop out is rookie numbers compared to my architecture class
Just your average human
Just your average human 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
This trigger the “that’s cool and all, but why?” Side of me
a_tf_guy
a_tf_guy 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
How to not get a girlfiend. Step one: Enter math 55
Willie’s Life
Willie’s Life 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I didn’t even do my homework you want me to attempt a page of these
XxNicks Channel
XxNicks Channel 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I'm good at math and I think Imma try 1 questoon
Random_Rayne
Random_Rayne 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Why do I feel like I could understand it if I tried
shrek
shrek 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Math class's final form
Mr Hoth !
Mr Hoth ! 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
How is bill gates doing stuff at Harvard when he doesn’t even have a high school diploma
TOMMY DA APE
TOMMY DA APE 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
bill gates has a high school diploma and dropped out of harvard
Lucy's animal channel :3
Lucy's animal channel :3 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Wow those look easy
The nøkk
The nøkk 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I mean I'm good at math but I did enough in precal to want to jump off a bridge onto a busy highway
Shakiah Johnson
Shakiah Johnson 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Any college with that much homework is just separating the people who have time, aka no jobs, outside of school responsibilities, clubs, and sports. It's not impressive if half the class drops out because of homework
BLACK LIGHT
BLACK LIGHT 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
That's really interesting I want to get in it but no thanks 24-60 hours on home work am good at math but am lazy 🙃
UberChadDad
UberChadDad 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Propably would takd me 15 minutes to finish it
just some random guy with a micro penile
just some random guy with a micro penile 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Plus all that math is useless
TobyW360
TobyW360 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Harvard lets ppl in easier based on their race, and it isnt white ppl its the black priv
Dona
Dona 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Why tho? I don't see the point in this besides all the clout. "Yeah I'm the smartest student.. now how do I use x = 4/xyz^4 in a real world situation."
ace black
ace black 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Yeah no fuck that 😭
cytronic stalker
cytronic stalker 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I don't even know to do in the problems at the end.
Reader of Books
Reader of Books 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I’ll just take math 54 thank you
Kurt Wagner
Kurt Wagner 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
*Comes here expecting a question* This video: "Take a look at a few problems. Good luck." .......
Neeko Wilmore
Neeko Wilmore 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Im not even good a middle school math
xzs rumm
xzs rumm 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
E Equals mc squared
Immortal Bun
Immortal Bun 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
That's not even math.
Alexa Wermuth
Alexa Wermuth 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Bro I went from algebra 2 in high school to college calculus (yes like actually college, not just some honors or AP or "college-level" calculus course at highschool) and that shit almost did me in. That was really a full time job... I had never even HEARD of sin, cos, or tan. I mean maybe barelyyyyyy. I ended up getting an A and 100% on the final. My teacher said I'm the only student he ever had to ace his final. No cap.
Runeklok
Runeklok 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
As an engineering school graduate, I feel sorry for anyone having to take that level of calculus and linear. Looked at the problems and noped out. Spending an evening trying to solve one problem of 10 is not very fun, never again.
Noah2007XD
Noah2007XD 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
That looks like hell
Control Your Kids
Control Your Kids 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
This is the type of class where the students have to grade themselves
Thomas Turner
Thomas Turner ชั่วโมงที่ผ่านมา
It reminds me of the *_mold in this video_* thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-cJpn0wkihWk.html&.aeyka
Duckie Crew
Duckie Crew 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
It’s time for 👀calculator✨
Coal black 79 k10
Coal black 79 k10 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Good thing the trades men and women that built the building this class is taught in along with the rest of America don’t give a shit about this class
True Crime Queen TV
True Crime Queen TV 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Love this content!! Stay safe everyone 🌞
J-king
J-king 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Yeah I know I'm not ever doing that bro bro One day about class night would probably drop out 🤣🤣
Grace Vogel
Grace Vogel 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
It kind of looks easy honestly 😳 (I love math I'm in advance math and I'm in sixth grade hallelujah for me)
🔥StreetS🔥
🔥StreetS🔥 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
m.thvid.net/video/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-jCW1DnS0by0.html
ต่อไป
Dumbest People On Tik Tok
10:19
มุมมอง 2 000 000
Animation vs. Minecraft (original)
16:30
มุมมอง 266 000 000
What Dinosaurs ACTUALLY Looked Like?
11:41
มุมมอง 6 000 000
Answer This Question to Get Into Harvard
0:29
มุมมอง 2 700 000
Cheating in High School
0:27
มุมมอง 581 000
Todo es mejor con Doodles   Doodlemundo
12:16
มุมมอง 381 000 000
Hamster Ball pool Maze
8:06
มุมมอง 4 900 000
Why the US is always hitting a "debt ceiling"
8:04
HONEYCOMB SQUID GAME CHALLENGE! 😂 #shorts
0:43